Styreleder Erik Berg i Habitat Norge i aksjon på Molde campus på tirsdag. Det var Berg som tok initiativet til fagarrangementene om byutvikling som gikk i regi av HiMolde og samarbeidspartnere mandag og tirsdag denne uka. Foto: Arild Waagbø

Byutvikling: – Vi må høre på barn og unge!

– Vi må høre på barn og unge! sa styreleder Erik Berg i Habitat Norge tirsdag under sin presentasjon på fagformiddagen «Hvem eier byen?».

Rundt 50 mennesker, inkludert et knippe lokale politikere, møtte tirsdag til fagformidden om byplanlegging- og utvikling i Haavelmo auditorium på Molde campus.

Førsteamanuensis Soveig Straume (t.v.) ved HiMolde ledet tirsdag den faglige formiddagen om byutvikling – «Hvem eier byen?». Foto: Arild Waagbø

Erik Berg var i sin presentasjon opptatt av at barn og unge må bli hørt i byutviklingssaker. Han sa også at det må tilrettelegges for at barn og unge kan drive med aktitiveter på sine egne premisser.

Ellen de Vibe, tidligere byplansjef i Oslo fra 1998 til 2019, sa i sin presentasjon at kommunene må sikre rimelige boliger til sårbare grupper. Hun sa at investeringer i parker og grønt fører til økte boligpriser, noe som fortrenger fattige fra områdene. Foto: Arild Waagbø
Professor LIsa Hansson ved HiMolde snakket om jentebevisst byplanlegging i sin presentasjon. Hun pekte på at brukermedvirkningen i byutviklingssaker ofte er symbolsk. – Brukerne mangler makt, sa Hansson. Foto: Arild Waagbø
Jurist og høgskolelektor Kari Grethe Koppang Welle ved HiMolde tok for seg byggeforbudet i strandsonen, og viste til en rapport i 2021 fra Sivilombudet som viser at i tre undersøkte kommuner ble hele 85 prosent av søknadene om dispensasjon fra forbudet innvilget. – Det er synd for framtidige generasjoner om vi bruker opp all strandsonen som fins, sa Welle. Foto: Arild Waagbø
Stipendiat Jan-Erik Kvåle ved HiMolde, som forsker på ulike aktørers innflytelse på store infrastrukturprosjekter, sa at på folkemunne både i Sogndal og Molde ble det snakket om makteliter og mafia knyttet til byggerposjekter. I Molde har han sett på arbeidet knyttet til Lundavang, gamle Kvam skole, Sjøfronten og Grandfjæra. – Jeg har ikke funnet noen mafia, sa Kvåle. Foto: Arild Waagbø
Førsteamanuensis Anne Botslangen ved HiMolde snakket om tilrettelagte aktiviteter for mennesker med funksjonsvariasjon, og viste til flere lokale eksempler fra molderegionen. Botslangen sa at en av fem i Norge, rundt 800 000 mennesker, har funksjonsnedsettelse. Hun tok også til orde for å rekruttere flere med funksjonsnedsettelse til frivillig arbeid. Foto: Arild Waagbø
Mads Pålsrud i Growlab jobber for tiden med innbygger medvirkning i Områderegulering Lundavang i Molde. Han sa at det er viktig at byutviklingsprosesser er rigget for at medvirkningen blir brukt – og ikke havner i en skuff. Foto: Arild Waagbø
Foredragsholderne på fagformiddagen avsluttet med paneldebatt. Fra venstre ses Anne Botslangen, Ellen de Vibe, Jan-Erik Kvåle, Lisa Hansson, Kari Grethe Koppang Welle, Pål Madsrud og Erik Berg. Foto: Arild Waagbø