Terje Andersen har brukt fire år på sin doktoravhandling. Foto: Erik Hattrem

Forsvarte sine funn om e-søppel

Terje Andersen (57) forsvarte torsdag sitt doktorgradsarbeid i logistikk om sirkulærøkonomi for elektroniske produkter. Bergenseren opplevde at et tema så aktuelt for vår samtid traff bra besøk i Frisch auditorium på Molde campus.

Av ERIK HATTREM

Tittelen på doktorgradsavhandlingen er “From waste to circularity in e-waste handling”.

I fire år har Andersen jobbet med sin doktoravhandling og hele åtte europeiske land er besøkt for å samle data og gjøre intervjuer og research. Han har blant annet intervjuet 25 aksje-og bedriftseiere.

— Dette er et viktig tema for meg og det er derfor jeg kanskje for første gang har så høyt stemmeleie som nå i et akademisk miljø, sa han til opponentene da han startet på sin begrunnelse om hvorfor han tok til med akkurat denne doktorgradsavhandlingen.

Fra venstre står førsteopponent, professor Martina Maria Keitch fra NTNU, førsteamanuensis Berit Helgheim ved Høgskolen i Molde og andreopponent professor Jari Porras fra Lappeenranta University of Techonology i Yliopistonkatu, Finland, som informerer Terje Andersen i forkant av hans forsvar. Foto: Erik Hattrem

Faktum er at i 2019 var klodens e-avfall på 53,6 megatonn. Det betyr 7,3 kilo per capita. Om vi fortsetter trenden vil året 2030 skape 74,7 megatonn e-avfall.

Terje Andersen kommer fra Bergen og har en mastergrad i informatikk fra Universitetet i Bergen. Han er ansatt ved Høgskolen i Molde som stipendat og Forskningsrådet har vært med å finansiere oppholdet gjennom forskningsprosjektet “Manufacturing Network 4.0”.

Doktorgradsavhandlingen består av fire vitenskapelige artikler hvor Andersen har studert hvordan elektroniske produkters livssyklus håndteres fra perspektivet til produsentene. Han har inkludert i studien en multinasjonal aktør på elektroniske produkter og underleverandører nedstrøms i forsyningskjeden og mottagere oppstrøms i leveringskjeden.

I studien hevder Andersen at produsentene med sin autoritet rundt produktinformasjonen, spiller en nøkkelrolle i å forbedre sirkulariteten både opp og ned leveringskjeden.

Terje Andersen (57) i engasjert driv. Han har muligens aldri tidligere snakket med så høy stemme i akademiske kretser som under disputasen, mente hovedpersonen selv. Foto: Erik Hattrem

Professor Bjørn Jæger (HiMolde) var hovedveileder for Andersen under doktorgradsarbeidet og professor Lise Lillebrygfjeld Halse var biveileder.

Harald Martin Hjelle, professor ved Høgskolen i Molde ledet disputasen, og Terje Andersen møtte skarpe betraktninger og borrende spørsmål fra førsteopponent Martina Maria Keitsch fra NTNU. Andreopponent Jari Porras fra Lappeenranta University of Tchnology i finske Yliopistonkatu viste spennvidde i sin metode for å variere måten å spørre ut kandidaten:

— Ja, nå har jeg mikrofonen. For å sitere min kone; gir noen meg en mikrofon, får de den aldri tilbake, sa Porras til humring i Frisch auditorium.

Før disputasen prøveforeleste Terje Andersen om sirkulær endring i produksjonsindustriene og hvilke fordeler og utfordringer som kommer som et resultat av utviklingen og styrkingen av bærekraft.

Terje Andersen holder sin prøveforelesing med godt oppmøte. Foto: Erik Hattrem