Eivind Tveter er førsteamanuensis i transportøkonomi ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild Waagbø

Eivind Tveter skal utrede tredje rullebane på OSL

Førsteamanuensis Eivind Tveter ved HiMolde er medlem i et regjeringsoppnevnt  ekspertutvalg som skal vurdere behovet for å bygge en tredje rullebane på Gardermoen for Oslo lufthavn.

Utnevnelsen er en fin faglig i fjær i hatten både for transportøkonomimiljøet på høgskolen og for Tveter selv.

– Det er et spennende og veldig konkret prosjekt, sier Eivind Tveter.

Tveter har tidligere regnet på kostnad og nytte ved å bygge en tredje OSL-rullebane. Det gjorde han i Møreforsking, som leverte en samfunnsøkonomisk analyse av lufthavnkapasiteten i osloområdet i mars 2015. Arbeidet ble ledet av HiMolde-professor Svein Bråthen.

– Den gangen, basert på gode vekstprognoser, var det veldig lønnsomt å bygge en tredje rullebane, sier Tveter.

I rapporten, som kan leser her på Avinors hjemmeside, ble nytten av rullebane tre beregnet til rundt 125 milliarder kroner over 40 år i et av trafikkscenarioene forskerne la til grunn.

Tveter sier at en del forutsetninger har endret seg siden 2015, og peker særlig på endrede reisevaner, samt økt bruk av digital teknologi og mer fokus på klima.

Ekspertutvalget skal ledes av Siri Pettersen Strandenes, professor emerita i samfunnsøkonomi. Ellers er også Siri Hatlen, Frode Steen og Simen Bakken utvalgsmedlemmer. Les utvalgets mandat på regjeringens hjemmeside.

Eivind Tveter har en doktorgrad i logistikk fra HiMolde. I juni 2018 forsvarte han en avhandling om mernytte av transportinvesteringer.