Steinar Kristoffersen har vært rektor ved HiMolde i seks år, og stiller til valg for å fortsette som det i ytterligere fire år. Foto: Arild Waagbø

Både HiMoldes rektor og prorektor tar gjenvalg

Rektor Steinar Kristoffersen og prorektor Jeanette Varpen Unhjem bekrefter hver for seg overfor Panorama at de stiller til gjenvalg til våren.

På dagens møte i høgskolestyret ble valgreglementet for høgskolen justert forut for vårens valg av rektor, prorektor og nye ansatte styremedlemmer, særlig for at reglementet skal være i tråd med UH-lovens nye bestemmelse om vekting av stemmer fra ansatte og studenter.

Før debatten om saken startet, varslet rektor Steinar Kristoffersen og prorektor Jeanette Varpen Unhjem at de potensielt kunne være inhabile i saken, siden de er aktuelle som kandidater ved vårens valg. Resten av styret, da ledet av eksternt styremedlem Berit Brendskag Lied, besluttet raskt at rektor og prorektor var habile og kunne behandle valgreglementet.

Etter styremøtet bekrefter Steinar Kristoffersen at han stiller til gjenvalg som rektor. Han ble første gang valg til rektor for to år våren 2017, da han gikk inn for Hallgeir Gammelsæter som hadde trukket seg fra vervet. Deretter ble Kristoffersen valgt for fire nye år i 2019. Da hadde han ingen motkandidater.

— Ja, jeg må bekrefte at jeg er aktuell som rektorkandidat igjen, jeg stiller til valg, sier Kristoffersen.

— Du trives med jobben?

— Ja, det er en interessant jobb, og mange prosesser er i gang som jeg ønsker å se fullført. Jeg trives med å være rektor, jobben har mange fasetter og stor variasjon, sier Kristoffersen, som er professor i IT og digitalisering.

Om Kristoffersen blir gjenvalgt, blir perioden 2023-2027 hans siste som rektor pga. UH-lovens bestemmelse om at «ingen kan gjenvelges som rektor hvis vedkommende vil ha fungert i dette verv i et sammenhengende tidsrom på åtte år ved den nye valgperiodens begynnelse». Kristoffersen vil da ha sittet som valgt rektor ved HiMolde i ti år.

Prorektor Jeanette Varpen Unhjem i Haavelmo auditorium. Foto: Arild Waagbø

Også Jeanette Varpen Unhjem bekrefter at hun stiller til gjenvalg som prorektor. Hun vant prorektorvalget i 2019 med 67,5 prosent av stemmene.

— Jeg har lyst til å stille som prorektor-kandidat igjen, sier Unhjem til Panorama.

— Ikke på nivået over, som rektor-kandidat?

— Ikke nå, det får eventuelt bli i framtida, svarer Unhjem.

Unjem sier hun syns det er kjekt å være institusjonens fora og delta i diskusjoner om både daglig drift og forhold framover i tid.

Etter planen skal en nominasjonskomité i januar starte arbeidet med å finne kandidater til vervene som rektor og prorektor. Komiteen vil legge fram sin innstilling i midten av mars. Rektor- og prorektorvalg skal etter planen skje uka etter påske — i Uke 15.