Onsdag klippet rektor Steinar Kristoffersen over snora og erklærte Enhet for simulering og ferdighetstrening på Molde campus for åpnet. Til høyre for han sto enhetsleder Tove Myrvang. Foto: Arild Waagbø

Imponert av den nye simuleringsenheten

Høgskolens nye simulerings- og ferdighetsenhet kan skilte med åtte simuleringsdukker og 16 arbeidsstasjoner i lokaler på rundt 400 kvadratmeter i B-bygningen på Molde campus.

Da rektor Steinar Kristoffersen onsdag formiddag offisielt åpnet en utvidet og oppgradert versjon av det som tidligere ble kalt øvingsavdelingen, sparte ikke utdanningssjef Guro Berge i Helse Møre og Romsdal på lovordene.

– Det var nesten som om øynene mine trillet ut. Jeg er så imponert! erklærte Berge.

Helseforetaket vil få tilgang til å benytte simuleringsenheten på campus til opplæring av sine ansatte. Og der vil de nok føle seg hjemme, for enheten fremstår i dag langt på vei som et lite og lokalt sykehus.

Sykepleiestudenter i aksjon over en simuleringsdukke da den nye enheten på Molde campus ble åpnet. Foto: Arild Waagbø

Men først og fremst er det HiMoldes studenter som vil øve seg i enheten før de går ut i praksis og jobb.

– Studentene våre skal være godt forberedte! De får stadig mer avanserte oppgaver i arbeidslivet, sa HS-dekan Heidi Haavvardsen under åpningen.

Hun pekte på at alle utdanningene på avdelingene skal benytte simuleringsenheten, ikke bare sykepleiestudentene.

Høgskolelektor Tove Myrvang, som leder den nyåpnede enheten, holdt tale da det ble servert kake og kaffe på den offisielle åpningen onsdag. Foto: Arild Waagbø

Rektor Steinar Kristoffersen pekte i sin tale på at tilgangen på praksisplasser og gode praksisveiledere er helt avgjørende for at høgskolen skal utdanne nok studenter til å dekke behovet i helsetjenesten.

– Med praksistilgang som en knapp ressurs, er det helt essensielt at vi får maksimalt ut av undervisningen som skjer der. Gode forberedelser i simulerings- og ferdighetsenheten vil gi studentene enda mer øving i hvordan de skal opptre før de skal ut i praksis ved våre helseinstitusjoner. Da blir utbyttet av praksis større, sa Kristoffersen.

Oppgraderingen og utvidelsen av det som tidligere ble kalt øvingsavdelingen, har så langt kostet cirka fem millioner kroner.

Høgskolens gamle skjelett pryder en krok i den nye simulerings- og ferdighetsenheten på Molde campus. Foto: Arild Waagbø