Det nye studentutvalget iFiske presenterte seg for nye studenter på Molde campus under dagens rebusløp. På standen sto styremedlemmene Bshara Noreen (f.v.), Kristian Mathisen, Markus Egeland og Erdem Öztürk (bak). Foto: Arild Waagbø

Hjertelig velkommen til nytt studieår!

Kjære studenter, kjære forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch, ordfører, gjester og venner av høgskolen og kjære kolleger.

Førsteamanuensis Elin Mordal er rektor ved HiMolde.

Hjertelig velkommen til nytt studieår her ved Høgskolen i Molde!

I would especially like to welcome our international students. Today you embark on a new and exciting chapter of your academic journey in a foreign country. You have made a bold and exciting choice to pursue your education here, and we are thrilled to have you as part of our academic community. Studying abroad is a transformative experience that offers opportunities for personal growth, cultural exchange, and intellectual enrichment. You have chosen to step out of your comfort zones, embrace new challenges and broaden your horizons. This decision demonstrates your courage, adaptability and thirst for knowledge, qualities that will undoubtedly serve you well in the future. Let’s grow, learn, and build fruitful relationships together. Now, I will continue in Norwegian.

For alle oss ved Høgskolen i Molde er åpningen av nytt studieår en festdag! Jeg har gledet meg og håper at du også har gjort det.

Dere studenter er viktige for høgskolen. Dere er fremtidens talenter, innovatører og samfunnsbyggere, og nettopp deres engasjement og læring bidrar til å berike og utvikle høgskolen som kunnskapsinstitusjon. Dere er helt avgjørende. Uten studenter er det ingen høgskole i Molde.

Fadderbarn på standen til iFiske – studentene som liker å fiske! Foto: Arild Waagbø

Å være ny student er en unik situasjon. Dere blir en del av et mangfoldig felleskap, hvor dere møter mennesker med ulike bakgrunner og interesser. Dere er ufattelig heldige som er studenter. Her snakker jeg av erfaring, jeg har studert i mange år – startet med å reise fra øya Gossen for å starte på sykepleierstudiet til å forske på fødselsomsorg på landsbygda i Etiopia og ende opp med doktorgrad. Jeg elsker å studere. Jeg sier som sjefen for Oljefondet, Nicolay Tangen: Det aller beste vi kan gjøre er jo å lære. Lære så mye som mulig, og så mye forskjellige som mulig.

I dag er jeg, som dere, førstereis og i starten av noe helt nytt. Jeg startet som rektor 1. august, og har kjent på både spenning og nervøsitet, men mest av alt at åpning av et nytt studieår er en stor og litt høytidelig begivenhet som bringer med seg muligheter for læring og utvikling.

Vær nysgjerrig på fagområdet dere skal studere. Delta aktivt i studentorganisasjoner eller andre frivillige aktiviteter. Det bidrar til et rikt og variert studentliv og gir dere muligheten til å utvikle dere både faglig og personlig. Finn balansen mellom studiene og livet utenfor høgskolen.

Ta vare på egen fysisk og mental helse, og sett av tid til avkopling og moro. Når dere tar vare på dere selv vil dere være bedre rustet til å håndtere de utfordringene og kravene som kommer med studielivet. Det er helt normalt å innimellom føle på litt press og stress.

Bli kjent med medstudenter. Ta sjansen å si hei til noen du ikke kjenner.  Gi plass ved siden av deg til noen som er alene i kantina og inviter til en kaffepause når timeplanen har vært tettpakket. Vær inkluderende!

Lek med ball under dagens rebusløp for fadddere og fadderbarn på Molde campus. Foto: Arild Waagbø

Å være ny student betyr at du får stor frihet og mye ansvar for egen læring. Sett deg mål, skap gode studievaner, og grip de mange mulighetene som høgskolen tilbyr. Ikke velg minste motstands vei. Ha mot til å tro på deg selv. Studietiden kan være krevende, men mest av alt gir den mulighet til å oppdage egne styrker og evner.

I dag oppfordrer jeg dere til å ha store forventninger.

Forvent mye av høgskolen. Forvent å bli stimulert og inspirert av dyktige faglærere og interessante fagområder. Forvent å bli introdusert for nye teorier, metoder og perspektiver. Ha også forventninger til at læringsmiljøet ved høgskolen fremmer nysgjerrighet, kreativitet og kritisk tenkning. Saklige argumenter skal møte gyldige motargumenter. Dette legger et fundament for å utvikle samfunnet vårt basert på en demokratisk og inkluderende plattform.

FOTO: Se bilder fra åpningsseremonien på Panoramas Fb-side.

Ha også høye forventninger til dere selv. Forvent at dere skal utvikle dere og oppnå gode resultater gjennom ny kunnskap. Vær ambisiøse og arbeid målrettet. Samfunnet trenger dere som i framtiden skal ta ansvar for diskusjoner og kritisk tenkning rundt viktige temaer som krig og konflikt, rettferdig fordeling, miljø og klimautfordringer samt utviklingen av velferdssamfunnet nasjonalt og globalt. Store utfordringer krever solide kunnskapsgrunnlag og gode verdier som veileder deres handlinger og beslutninger.

Ikke vær redd for å utfordre det etablerte.

Vær villig til å lytte til andres synspunkter.

Vær glad for mangfold. Vær en støttende og inkluderende deltager i studiemiljøet.

På den måten kan du bidra til å skape et læringsmiljø preget av samarbeid og fellesskap.

Rektor Elin Mordal da hun torsdag holdt velkomsttalen i Bjørnsonsalen i Molde. Foto: Arild Waagbø

Jeg ønsker også å rette oppmerksomheten mot kunstig intelligens. Kunstig intelligens eller AI er ikke noe nytt, men den siste tiden har det skjedd en formidabel utvikling. Kunstig intelligens vil kunne påvirke våre liv på mange ulike måter. Den kan automatisere oppgaver, frigjøre tid til kreativitet og oppnå en presisjon utover menneskelig kapasitet. Kunstig intelligens kan forsterke fordommer hvis datagrunnlaget er mangelfullt. Men diskriminering på grunn av skjevhet i data eller mangel på data er også en del av virkeligheten når vi mennesker gjør så godt vi kan. Kunstig intelligens er basert på algoritmer og datamodeller, men mangler følelser og menneskelig forståelse. Som framtidige fagpersoner må vi håndtere disse utfordringene og implementere kunstig intelligens på en etisk og ansvarlig måte.

Livet er mer enn studier. Molde har mye å tilby både gjennom organiserte aktiviteter og institusjoner som Molde fotballklubb, Teatret vårt, Bjørnsonfestivalen og Moldejazz pluss mye, mye mer. Ta deg tid til å utforske byens kulturliv og dens omgivelser. Her er nærhet til fjell, fjord, kyst, skog og mark. Naturen kan gi både ro og pumpende adrenalin. Bruk den til å oppdage nye sider av deg selv.

Jeg håper dere får en morsom åpningsuke og en god start på semesteret!

Dear international students,

We’re very happy that you are here. Your ambition and drive have brought us together, and I hope you will use your stay to delve into your chosen academic field, explore the beautiful nature in this region, create and grow friendships and connections. Know that we are always here to support you!

On behalf of all the staff at Molde University College, I would like to wish you a warm welcome once again, both to the university college and to the city!

Thank you!

Tusen takk for meg!

–> Elin Mordal holdt denne talen da studieåret ved HiMolde ble offisielt åpnet torsdag 17. august i Bjørnsonsalen i Molde.