Magoti Daniel Harun forsvarte sin avhandling om bærekraft i norsk fiskeindustri på Molde campus i dag. Foto: Arild Waagbø

Forsvarte PhD-avhandling om bærekraft i norsk fiskeindustri

Magoti Daniel Harun (37) forsvarte i dag sin doktogradsavhandling i logistikk med tittelen «Opening the black box of coopetition for sustainability performance: empirical evidence from the Norwegian fishing industry» på Høgskolen i Molde.

Harun, som er fra Tanzania, holdt først en prøveforelesning med tittelen «How to close the gap between  sustainability awareness and sustainability action in Norwegian fish farming?».

Førsteamanuensis Heidi Hogset ved HiMolde var hovedveileder for Harun underveis i forskerutdanningen, mens HiMolde-professor Deodat Mwesiumo og professor Amar Ramudhin ved Georgia Tech var biveiledere.

Mrgoti Daniel Harun (37) er fra Tanzania. Foto: Arild Waagbø
Komiteen som har vurdert Haruns avhandling og opponerte under dagens disputas var professor Nishikant Mishra (fra høyre) fra Hull University, førsteamanuensis Frithiof Svenson fra Høgskulen på Vestlandet og professor Arezoo Soltani fra HiMolde. Bak ses professor Harald Martin Hjelle, som ledet dagens disputas. Foto: Arild Waagbø
Flere HiMolde-ansatte og -stipendiater fulgte Haruns prøveforelesning og disputas på Molde campus i dag. Foto: Arild Waagbø