Studenter og vgs-elever på i Haavelmo auditorium da Innovasjonscamp gikk av stabelen på Molde campus denne uka. Foto: Arild Waagbø

Studenter, dere er morgendagens ledere, gründere og innovatører

Innovasjonscampen 2023 arrangeres i Molde og i Kristiansund denne uka.

Førsteamanuensis Elin Mordal er rektor ved HiMolde.

Det er en praktisk tilnærming til læring, og den er bygger på prinsippet om samarbeid og partnerskap mellom tre nøkkelaktører: det lokale arbeids- og næringslivet, Ungt Entreprenørskap og Høgskolen i Molde. Dette treparts-samarbeidet bidrar til å inspirere og utvikle fremtidens innovative ledere og gründere, som er nettopp studentene.

Dette arrangementet representerer en læringsmetode som utfordrer kreativitet, nysgjerrighet og entreprenørskapsånd.

Ungt Entreprenørskap, som sammen med næringslivet er våre viktige samarbeidspartner, deler interessen for entreprenørskapstankegang og læring gjennom handling. De bringer med seg ekspertise og erfaring og veileder studentene gjennom dette spennende prosjektet. Studentene skal på to dager utforske tverrfaglige tilnærminger, tenke utenfor boksen og presenter løsninger som kan påvirke vårt lokale arbeids- og næringsliv positivt.

I løpet av Innovasjonscampen vil studentene utfordre sine egne komfortsoner, samarbeide og utvikle kritiske ferdigheter som er avgjørende for å lykkes i en stadig skiftende verden.

Jeg oppfordret studentene til å omfavne denne muligheten med åpent sinn.

Vær nysgjerrige, vær tålmodig, og viktigst av alt, vær åpne for å lære av hverandre. Sammen kan dere skape noe unikt. Det blir interessant hvilke innovative løsninger dere vil presentere.

Innovasjon er nøkkelen til fremskritt. Innovatører trengs overalt! Enten det er i store globale selskaper eller i små lokale bedrifter. Både i privat sektor og i offentlig sektor er behovet for nye ideer og friske perspektiver avgjørende for å møte utfordringene og mulighetene som ligger foran oss.

Vi lever i en tid der endring er den eneste konstanten, og det blir stadig tydeligere at framtidens arbeidstakere må være både innovative og tilpasningsdyktige. I Norge har vi tatt dette på alvor, og vi begynner å dyrke denne kulturen allerede fra barnehagen og helt opp til universitets- og høgskolenivå.

Vårt utdanningssystem, som støtter seg til kvalifikasjonsrammeverket har som læringsutbytte at alle studenter på bachelornivå uavhengig av studieretning, skal kjenne til innovasjon. Og i «Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032», er ordet «innovasjon» nevnt 130 ganger.

Vi forventer ikke bare at studentene tilegner seg kunnskap, men også at de utvikler ferdigheter som kritisk tenkning, problemløsning og kreativitet.

Det er derfor denne Innovasjonscampen er så viktig. Studentene har ikke bare fått en oppgave; de har blitt gitt en utfordring fra det virkelige arbeidslivet. Dette er en sjanse til å bruke kreative og analytiske ferdigheter for å finne praktiske løsninger som kan ha en reell innvirkning. Hvis løsningen er god nok, kan den bli tatt i bruk.

Innovasjon er avgjørende for økonomisk vekst og konkurransekraft. Ved å lære om innovasjon, forbereder studentene seg til å møte arbeidsgiveres behov for kreative og nyskapende medarbeidere

Innovasjon kan bidra til å finne løsninger på komplekse samfunnsutfordringer.

I en verden preget av rask utvikling og endring, er det viktig å forstå hvordan man kontinuerlig kan tilpasse seg nye forhold. Innovasjon er en grunnleggende del av denne evnen til å tilpasse seg og lære gjennom hele livet.

Studenter, dere er morgendagens ledere, gründere og innovatører. Innovasjonscampen kan være trening i retning av å bidra til en mer nyskapende fremtid.

Takk til studentene, samarbeidspartnere fra arbeidslivet og Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal for samarbeidet!

–> Elin Mordal, Arve Hjelseth, Lise Lillebrygfjeld Halse og Mads Langnes skriver fast i Panorama.