En 9-hulls diskgolfbane på Molde campus er et av flere tiltak fra SiMolde for å skape nye møteplasser for studenter. Bildet er fra Hull 1, som har utkast utenfor kantina i A-bygningen. Foto: Arild Waagbø

Ensom i en full forelesningssal

I dag, når studenters psykiske helse og trivsel er under press, er det avgjørende at vi tar ansvar.

Førsteamanuensis Elin Mordal er rektor ved HiMolde.

Onsdag ble verdensdagen for psykisk helse markert. I åpningstalen i august sa jeg at det er helt normalt å kjenne på litt stress og press i løpet av studiene. Utdanning er møte med akademiske krav, frister og det å skulle tilpasse seg et nytt miljø. Mestring av disse utfordringene kan være en viktig del av både personlig og faglig utvikling.

Likevel kan vi ikke lukke øynene for en alarmerende realitet: en altfor stor andel av våre studenter opplever betydelige psykiske plager som går langt utover det som kan betraktes som normalt studiestress. Dette blir belyst i den norske Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelsen (SHOT, 2022), og i tilleggsundersøkelsen (2023) som spesielt har kartlagt psykiske lidelser blant studenter.

Det har vært en betydelig økning i rapporterte psykiske plager. Andelen studenter med alvorlige psykiske plager har økt fra nesten hver 6. student i 2010 til over hver 3. i 2022.

34 % av studentene svarer at de har få venner, mens 7 % svarer at de har ingen venner. Hele 29 % oppgir at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. Tilsvarende oppgir 20 % at de ofte/svært ofte føler seg utenfor og 20 % at de ofte/svært ofte føler seg isolert.

Tallene er bekymringsfulle og kan ikke ignoreres. Dette er en indikasjon på at vi som utdanningsinstitusjon må ta studentenes trivsel og psykiske helse på alvor.

Ensom blant mange

Det er krevende å kjenne på ensomhet i en full forelesningssal. Denne følelsen av ensomhet blant mange er et problem som ikke skal undervurderes. Vi forventer at høyere utdanningsinstitusjoner vil være ideelle steder for sosialt samvær, men virkeligheten kan være annerledes. Det er en utfordrende å overgang å være blant mange ukjente. For å håndtere denne utfordringen, er det viktig at Høgskolen i Molde og Studentsamskipnaden i Molde aktivt fremmer inkludering og mangfold.

Samarbeid med studentsamskipnaden

Hvordan kan det gjøres? Samarbeide med studentsamskipnaden og studentene selv er viktig for å forstå og imøtekomme studentenes behov. Studentsamskipnaden spiller en vesentlig rolle i å forbedre studentenes trivsel og livskvalitet ved å tilby aktiviteter og arrangementer som gir studenter muligheten til å møte andre med lignende interesser. Studenter trenger å møtes.

Eksempel på møteplass er Mellomrommet. Det er en rusfri møteplass med ulike aktiviteter og rom for å bare treffes, ta en kopp kaffe eller se på TV sammen. I Kristiansund er Studenthuset i sentrum av byen, både en samlingsplass og et sted for ulike arrangementer.

Det nye studenthuset som et inkluderende samlingspunkt

Nytt studenthus på Molde campus kan gjøre en forskjell når det kommer til å skape et inkluderende og trivelig møtested for studentene. Et sted der alle kan føle seg velkomne og delta i ulike aktiviteter. Enten det er avslapning, sosialt samvær eller et større arrangement.

Dette stedet blir deres sted, der de kan bygge relasjoner og finne fellesskap. Studenthuset kan bli et knutepunkt for studentvelferden. Ved å skape et inkluderende miljø, kan Høgskolen i Molde i samarbeid med studentsamskipnaden forebygge at studenter får psykiske helseproblemer. Forebygging er bedre enn behandling.

Ved å tilrettelegge for et støttende læringsmiljø, bekjempe ensomhet, samarbeide tett med Studentsamskipnaden og investere i et inkluderende studenthus, kan det sikre at studentene ikke bare oppnår akademiske mål, men også trives og utvikler seg som mennesker. Studentenes psykiske helse har en direkte innvirkning på trivsel, akademiske prestasjoner og livskvalitet.

God psykisk helse blant studentene gir betydelige fordeler — først og fremst for den enkelte student, men også for samfunnet som helhet.

–> Elin Mordal, Arve Hjelseth, Lise Lillebrygfjeld Halse og Mads Langnes skriver fast på fredager i Panorama.