Går du juss eller samfunnsfag? Bli kjent med styret til Comitium. 1. rad f.v.: Klimentina Jordanova (22), Maja Moen Bugge (22), Madeleine Knudsen (21) og Mariam Shirin Khan (23). 2. rad f.v.: Sigurd Sæther Østmoe (23), Torgrim Målerud Bakken (20), Viktoria Løberg (22), Maren Gravem (20) og Karianne Drege Bø (22). Ikke tilstede: Celina Stokke (24) og Asma Mohammadi (20). Foto: Andrea Strand Barkve

Hvem er Comitium?

Comitium er en av mange studentforeninger ved HiMolde, men  hvem er de og hva gjør de?

Av ANDREA STRAND BARKVE

Comitium ble opprettet 22. august 2016 og  er et forum for studenter som studerer juss eller samfunnsfag ved Høgskolen i Molde. Comitium vil gii studentene det de ønsker av ulike tilbud som er fagrelaterte.

De arrangere ekskursjoner, foredrag, fagrelaterte debatter og diskusjoner, sosiale kvelder for studentene og åpne arrangementer med ulike organisasjoner og næringslivet.

Går du juss eller samfunnsfag? Bli kjent med styret til Comitium. 1. rad f.v.: Klimentina Jordanova (22), Maja Moen Bugge (22), Madeleine Knudsen (21) og Mariam Shirin Khan (23). 2. rad f.v.: Sigurd Sæther Østmoe (23), Torgrim Målerud Bakken (20), Viktoria Løberg (22), Maren Gravem (20) og Karianne Drege Bø (22). Ikke tilstede: Celina Stokke (24) og Asma Mohammadi (20). Foto: Andrea Strand Barkve

Lederen for Comitium er Viktoria Løberg. Hun går 3. året på bacheloren i rettsvitenskap. Hennes rolle i Comitium er å arrangere eventer, ha en overordnet kontroll over de som er med i Comitium og passe på at alle har det bra.

Viktoria Løberg (22) er leder for Comitium og går 3. året på bachelor i rettsvitenskap. Foto: Andrea Strand Barkve

— Vi er et forum for studenter som studerer juss og samfunnsfag her ved Høgskolen i Molde. Vi er blant annet med på å arrangere ulike kræsj-kurs for studentene, slik at de får forberedt seg bedre til eksamen i ulike fag. Vi arrangerer også ulike eventer, både faglige og sosiale. Vi er totalt 11 stykker i styret og består av 10 studenter som studerer bachelor i rettsvitenskap, og en som studerer bachelor i politikk, juss og administrasjon., sier Viktoria Løberg.

Klimentina Jordanova og Karianne Drege Bø er arrangementansvarlige for Comitium, og skal være med å arrangere en del fremover, før de begge er ferdige til våren. Klimentina går 3. året på bachelor i rettsvitenskap og Karianne går 3. året på bachelor i politikk, juss og administrasjon.

Klimentina Jordanova og Karianne Drege Bø er arrangementansvarlige i Comitium og skal holde quiz førstkommende onsdag. Foto: Andrea Strand Barkve

Planer for høsten:

– Quiz onsdag, 1. november

– Senere i høst skal de holde kræsj-kurs for studenter i Examen Philosophicum, også kjent som Exphil

Planer for våren: 

– Oslo-tur for juss- og samfunnsfagsstudenter, mer info kommer

– Ulike kræsjkurs

1. rad f.v.: Klimentina Jordanova (22), Maja Moen Bugge (22), Madeleine Knudsen (21) og Mariam Shirin Khan (23). 2. rad f.v.: Sigurd Sæther Østmoe (23), Torgrim Målerud Bakken (20), Viktoria Løberg (22), Maren Gravem (20) og Karianne Drege Bø (22). Ikke tilstede: Celina Stokke (24) og Asma Mohammadi (20). Foto: Andrea Strand Barkve

Årets styre består av:

Viktoria Løberg (22) – Leder, 3. året på bachelor i rettsvitenskap

Madeleine Knudsen (21) – Nestleder, 3. året på bachelor i rettsvitenskap

Torgrim Målerud Bakken (20) – Økonomiansvarlig, 2. året på bachelor i rettsvitenskap

Klimentina Jordanova (22) – Arrangementansvarlig, 3. året på bachelor i rettsvitenskap

Karianne Drege Bø (22) – Arrangementansvarlig, 3. året på bachelor i politikk, juss og administrasjon

Maren Gravem (20) – Aktivitetsleder, 3. året på bachelor i rettsvitenskap

Mariam Shirin Khan (23) – Medieansvarlig, 3. året på bachelor i rettsvitenskap

Maja Moen Bugge (22) – Styremedlem, 1. året på bachelor i rettsvitenskap

Sigurd Sæther Østmoe (23) – Styremedlem, 2. året på bachelor i rettsvitenskap

Celina Stokke (24) – Styremedlem, 3. året på bachelor i rettsvitenskap

Asma Mohammadi (20) – Styremedlem, 2. året på bachelor i rettsvitenskap

Følg dem på Facebook eller Instagram