Rektor Lucian Segesela (t.v.) ved Patandi Teachers’ College of Special Needs Education og høgskolens Siv Elin Nord Sæbjørnsen fotografert etter en konferanse i Dodoma i Tanzania av landets kunnskapsdepartement. Foto: Privat

HiMolde-forskere aktuelle med fagboka «Change Agents»

Åtte forskere fra vernepleieiutdanningen ved HiMolde har bidratt til den nye fagboka «Change Agents» om barn med funksjonshemming i Tanzania og Norge.

— Vi trengte mere litteratur på feltet, sier førsteamanuensis Siv Elin Nord Sæbjørnsen.

Hun, Atle Ødegård (HiMolde) og Mariana J. Makuu vært redaktører for boka som nylig ble utgitt med åpen tilgang på Scandinavian University Press. Boka er skrevet av i alt 26 bidragsytere fra Tanzania, Storbritannia, Tyskland og Norge.

Boke er utgitt med åpen tilgang.

I tillegg til Sæbjørnsen og Ødegård, har også seks HiMolde-forskere bidratt til kapitler i boka; Hans Petter Iversen, Guro, Fiskergård Werner, Inger Helen Solheim, May Østby, Hege Bakken og Ole David Brask. Arbeidet med boka har pågått i nær tre år.

— Det har vært en lang prosess. Vi har hatt tre forskjellige redaktører i forlaget, og mange ulike forfattere i forskjellige kulturer og land, sier Sæbjørnsen.

LES MER: Ti spesiallærere fra Tanzania til Molde

Boka har sitt utspring i Norec-utvekslingsprosjektet mellom vernepleierutdanningen ved høgskolen og Patandi Teachers’ College of Special Needs Education i Tanzania. Tittelen på boka spiller på et begrep som Norec ofte benytter om prosjektdeltakere, noe som også stemmer godt med et begrep som gjerne brukes om vernepleiere — change agents, altså endringsagenter.

— Vi hadde behov for å begynne å skriftliggjøre kunnskapen — innenfor det som godt kan kalles et nytt forskningsfelt, som blir utviklet i prosjektet på tvers av fag, profesjoner, kulturer og land. Barn med funksjonshemming har behov for hjelp av folk fra mange profesjoner. De har masse solid kunnskap i Tanzania, men lite er skriftliggjort, sier Sæbjørnsen.

LES MER: Peker på fire kjerneroller i ny bok om vernepleie

Hun sier at prosjektdeltakere fra Tanzania og Norge har mye å lære av hverandre.

— Selv om vi har hatt en rivende utvikling på fagfeltet i Norge siste 70 år, så har vi også mistet noe på veien. Det gjelder f.eks. hva de får til i Tanzania uten penger og utstyr. Mens vi i Norge kan løse et problem som ensomhet med betalte hjelpere, har de i Tanzania en kollektivistisk kultur og kan løse problemet ved å organisere at brukere hjelper hverandre og blir venner, sier Sæbjørnsen.

Prosjektet med utvekslingen av ansatte og studenter mellom HiMolde og Tanzania har pågått siden 2017. I januar drar nok en gang fire ansatte og 16 studenter på tre måneders utveksling til Tanzania.