Beinta í Jákopsstovu fra Færøyene har vært på høgskolen siden 1987. Hun begynte i administrasjonen, men er nå professor emerita. Foto: Samuel Pettersson

Feiret Nordens dag i kantina — på forskudd

Onsdag 20. var det duket for markering av Nordens dag i kantina på Molde campus — for første gang vel, og merke, og i regi av HiMolde.

Kan du fortelle oss litt om Nordens dag?

— 23. mars i 1962 ble Nordens grunnlov, Helsingfors-avtalen, vedtatt. Avtalen gir befolkningen i nordiske land flere rettigheter: passfrihet mellom land, fritt arbeidsmarked og helse- og sosialhjelp når man oppholder seg i andre nordiske land. Det er ca. 28 millioner som kan kommunisere på nordiske språk. På Grønland, Island og Færøyene lærte man dansk på skolen. Det er et krav i Helsingfors-avtalen at skoleelever i de nordiske landene skal få opplæring om de andre landenes språk og kultur, men dessverre kan det se ut til at stadig flere ikke er vant med å innstille øret til å forstå for eksempel dansk og svensk, forteller Beinta í Jákopsstovu, som er professor emerita ved HiMolde og leder Foreningen Norden Molde og omegn.

Du tenker at det er viktig at Norden kan kommunisere med hverandre til tross for ulike språk?

— Ja, og som studenter og forskere kan det være en svært positiv opplevelse å diskutere faglige spørsmål på «skandinavisk», med nordiske kollegaer. Det gir nære og nye perspektiv på det vi jobber med. For de som er interessert i å undersøke mulighetene, kan man gjerne begynne med hjemmesidene til Nordplus og Nordforsk, forteller Beinta.

Beinta í Jákopsstovu fra Færøyene har vært på høgskolen siden 1987. Hun begynte i administrasjonen, men er nå professor emerita. Foto: Samuel Pettersson

Er du fornøyd med arrangementet?

— Jeg syns oppmøtet i dag var fenomenalt, vi hadde ikke lagt ut så mye informasjon i forkant. Jeg håper dette kan bli et årlig arrangement, sier hun med et smil.

Beinta í Jákopsstovu forteller om Helsingfors-avtalen. Foto: Samuel Pettersson
Birnir Egilsson kom fra Island til Molde i 2010 for å studere, nå har han doktorgrad i logistikk og jobber i Protomore i Molde med oppstart og utvikling av bedrifter. Fotro: Samuel Pettersson

— Jeg syns det er fint at folk kan bli nysgjerrig på de ulike nordiske kulturene,. Selv er jeg glad i å fortelle om mitt hjemland, Island. Grunnverdiene i de nordiske landene er jo veldig like, men det finnes kulturforskjeller, sier Birnir Egilsson, som har en doktorgrad i logistikk fra HiMolde.

Hvordan opplever du at kulturen er ulik i Island kontra Norge?

— Om du er fra Island og vil bli for eksempel lege, artist, idrettsutøver, eller i det hele tatt har store ambisjoner, så vil man gjerne oppdage verden utenfor øya. Det opplever jeg som en veldig islandsk mentalitet — man er modig og hopper uti det, forteller Birnir.

Norsk laks, danske rugbrød med stekt flesk, ålandsk pannekake, islandsk skyr og svenske kjøttboller.

Under arrangementet ble det servert små nordiske retter: blant annet norsk laks, danske rugbrød med stekt flesk, ålandsk pannekake og svenske kjøttboller. Maten ble sponset av høgskolen, og forberedt i SiMoldes kantine.