Prosjektleder Hans-Petter Brandal i Christie & Opsahl (f.v.) og prosjektleder Kjell Pettersen i Statsbygg presenterte den omfattende rehabiliteringen av AS-bygningen på et allmøte på Molde campus i går. Arbeidet begynner i juni. Foto: Arild Waagbø

Rehabiliterer A-bygningen for 284 millioner kroner

Fasader, tak og ventilasjon i A-bygningen på Molde campus skal rehabiliteres for 284 millioner kroner. Arbeidet starter i juni og skal gjøres over to år.

Det er moldefirmaet Christie & Opsahl som vant konkurransen om oppdraget. Onsdag presenterte prosjektleder Kjell Pettersen i Statsbygg og prosjektleder Hans-Petter Brandal i Christe & Opsahl arbeidsplanen for rundt 100 av høgskolens ansatte på et allmøte i Haavelmo auditorium.

Pettersen forklarte til allmøtet at det er fuktskader på grunn av byggefeil som er årsaken til at blant annet teglsteinsfasaden på den 31 år gamle bygningen må rives og bygges på nytt. Samtidig gjøres en rekke tiltak knyttet til lekkasjer, isolasjon, luftkvalitet og romtemperatur i bygningen.

Prosjektledert Kjell Pettersen i Statsbygg forklarte hva som skal gjøres når A-bygningen rehabiliteres de neste to årene. Foto: Arild Waagbø

Et av grepene som tas i forbindelse med rehabiliteringen, er å erstatte det sentrale ventilasjonsanlegget i bygningen med tre  ventilasjonsanlegg i nye tekniske rom som skal bygges på taket av A-bygningen.

Arbeidet, som skal være ferdig til høsten 2026, er delt opp i fem faser. Først vil den sørvestlige delen av bygningen være byggeplass, før arbeidet fortsetter i sørøst. Tredje fase er glassgata over bygningen, mens nordsiden av bygningen tas i fase fire og fem.

Panelet gikk for universitetsstatus

Godt humør i panelet før debattstart. Fra venstre ses debattleder Yngve Hustad Reite og paneldeltagerne Aud Orøy, Jens Petter Straumsheim, Eivind Tveter, Lisa Hansson, Dag Erik Berg og Arild M. Bakken. Foto: Arild Waagbø

Skal HiMolde søke om universitetsstatus? Paneldebatten på onsdagens allmøte viste at det rimelig unisonet svaret er ja.

Mange i panelet ga uttrykk for at høgskolens virksomhet lettere vil bli forstått av internasjonale samarbeidspartnere om institusjonen ganske enkelt heter university i stedet for university college eller specialized university in logistics.

Professor Lisa Hansson pekte i debatten at mange gode universiteter er små, og nevnte som eksempler Caltech og MIT.

Førsteamanuensis Eivivind Tveter sa at det å kunne kalle seg universitet vil gi HiMolde et statusløft både najonalt og internasjonalt.

— Høgskole-begrepet er i ferd med å dø ut, sa Tveter.

Informassjonssjef Jens Petter Straumsheim sa at høgskoler og universiteter i dag driver med det samme.

— Vi driver ikke et nesten-universitet! Vi gjør de samme aktivitetene og følger de samme lovene som et universitet. Det er kvaliteten på det vi gjør som avgjør om vi blir et godt eller et dårlig universitet, sa Straumsheim.