Rektor og styreleder Elin Mordal ved HiMolde gleder seg over rekordstore søkertall til høgskolens studieprogrammer. Foto: Arild Waagbø

Ny rekord: 2320 har HiMolde som førstevalg

Veksten i antall søkere som har studieprogrammer ved HiMolde som førstevalg har økt med 31 prosent.

Det skriver høgskolen i en pressemelding. Per nå er det 2320 studenter som har studier hos HiMolde som sitt førstevalg i Samordna opptak (SO). Det er 552 flere enn de 1788 som hadde tilsvarende prioritering i april 2023.

Fredag kl. 11.30 inviterer høgskolen derfor ansatte og studenter til markeringer både i Molde og Kristiansund.

En så stor oppgang som vi har på bachelorstudiet i petroleumslogistikk er ekstra gledelig etter at studiet, som var en kjempesuksess fra starten av, hadde noen magre år. Vi var også spente på hvordan søkningen til den nye bacheloren i paramedisin kom til å bli. Vi regna med gode søkertall, men når det kommer nesten ti ganger så mange søkere som vi har studieplasser til, så blir vi veldig glade, sier rektor Elin Mordal i pressemeldingen.

Men Mordal er bekymret over søkertallene til sykepleiestudiene:

— Vi ser at nedgangen som startet i fjor, også fortsetter i år.  Vi har et sterkt ønske om å snu denne utviklingen og er allerede i gang med å evaluere og styrke arbeidet med rekrutteringen til studiet.

Her søkertallene

Studium 2023 Søknader førstevalg 2024 Søknader førstevalg Endring
Sykepleie (Molde) 102 83 -19
Sykepleie (Kristiansund) 61 50 -11
Vernepleie (Molde) 93 62 -31
Vernepleie, deltid (Kristiansund) 0 131 131
IT på campus 11 20 9
IT på nett 453 600 147
IT og digitalisering 100 86 -14
Juss og økonomi 32 23 -9
Organisasjon og personalledelse 35 35 0
Politikk, juss og administrasjon 34 45 11
Rettsvitenskap 105 151 46
Idrett og Adventure 15 23 8
Sport Management 41 41 0
Bedriftsøkonomi 34 32 -2
Økonomi og administrasjon 66 88 22
Logistikk, nettstudium 328 397 69
Petroleumslogistikk og økonomi 24 83 59
Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi 18 16 -2
Marin logistikk og økonomi 68 56 -12
Logistikk og Supply Chain Management 69 88 19
Paramedisin (nytt studium) 0 210 210
Velferdsteknologi 79 0 -79
I alt 1768 2320 552