Professor Holger Preuss er professor II ved HiMolde. Han mener at det er en «hemmelighet» at høgskolen har den største dedikerte fagkapasiteten på sport management-feltet av samtlige europeiske utdanningsintsitusjoner. Foto: Arild J. Waagbø

– En europeisk gigant i sport management

Holger Preuss, professor II ved Høgskolen i Molde, sier at det er ukjent for de fleste at høgskolen er ledende på sport management i Europa.

Holger Preuss, som har sitt daglige virke som professor i sportsøkonomi og sportssosiologi ved Johannes Gutenberg-universitetet i Mainz i Tyskland, var nylig moldebesøk i forbindelse med professor II-stillingen han har ved HiMolde.

– Kjetil Haugen, Hallgeir Gammelsæter, Harald Dolles, Oskar Solenes og Harry Arne Solberg, ramset han opp.

Og konkluderte:

– Det er ingen andre utdanningsinstitusjoner i Europa som har så mange fagfolk på sport management-feltet. Høgskolen er en europeisk gigant på fagområdet.

Preuss er også redaktør for fagtidsskriftet European Sport Management Quarterly.

– Innblikk i industrien

Holger Preuss har fagansvaret for den internasjonale modulen på høgskolens masterprogram i event management. I november i fjor ledet han en gruppe moldestudenter rundt på en ni dagers studietur som omfattet besøk av store internasjonale sportsorganisasjoner i Sveits som IOC, UEFA og FIFA.

Se video fra studieturen – saken fortsetter under videoen:

 

– Studieturen er en viktig del av event management-masteren. Studentene får innblikk i industrien og møter de som til daglig jobber med de store arrangementene. På fjorårets tur var det mye sport, men overføringsverdien til kulturelle arrangementer er stor, sier førsteamanuensis Oskar Solenes, som er studieleder for masterprogrammet.

 

Erasmus-utveksling

HiMolde inngikk for ett år siden en avtale om Erasmus-utveksling med Johannes Gutenberg-universitetet.

– Våre bachelor- og masterstudenter kan studere der i inntil et halvt år. Institusjonen er god på sportsøkonomi og økonomi generelt, og de har nok av kurs å velge i der undervisningen foregår på engelsk, sier Solenes.

– Er studentene som tar sport management og event management flinke til å benytte seg av muligheten til å ta deler av studiet i utlandet?

– De kunne ha benyttet seg av muligheten til det i større grad enn det de gjør. Vi har hatt noen studenter i Malmø og Coventry, og til høsten kommer en doktorgradsstipendiat fra Johannes Gutenberg-universitetet hit, sier Solenes.

Én kommentar til “– En europeisk gigant i sport management”

Det er stengt for kommentarer.