Det nye kjøkkenet blir åpent, slik at kantinegjestene får se kokk Asgeir Hoel (f.v.) og kantineleder Tone Åbelvold i aksjon fra høsten av. Her er de sammen med høgskolens spesialrådgiver Randi Gammelsæter og storkjøkkenkonsulent Vidar Bøe. Foto: Arild J. Waagbø

Slik blir høgskolens nye storstue

250 sitteplasser, bar og større kjøkken. 20. august skal den nye kantina stå ferdig.

– Vi ønsker å få mer liv i huset også på kveldstid. Her skal det bli 250 sitteplasser – og rom for 300-400 personer til fest, sier kantineleder Tone Åbelvold.

Slik blir kantina: A22-003 Ny møbl plan underetg

Viktigst for de kantineansatte er trolig at kjøkkenet blir mye større enn det har vært.

– Kjøkkenet er dimensjonert for en skole som skulle ha 750 studenter. Nå skal den betjene over 2000 studenter, sier hun.

Bar

De ansattes spiserom forsvinner når kjøkkenet utvides. Det nye kjøkkenet blir mer effektivt både i forhold til oppvask og matlaging. Videre vil tv-rommet, to kontorer og et grupperom bli innlemmet i kaféarealet til den nye kantina.

Noe som er helt nytt er at det blir bar under trappa ned til kantina .

– Det åpner for at studentene i større grad kan bruke kantina til sine sosiale formål på kveldstid, sier Åbelvold.

Starter 3. juni

Spesialrådgiver Randi Gammelsæter opplyser at fra 19. mai vil kantinedriften flyttes fra A-bygningen til kantina i B-bygningen, mens byggeprosessen starter 3. juni og skal være ferdig 20. august.

Samtidig vil lesesalen A-220 bygges om slik at den fleksibelt kan benyttes til undervisning for tre klasser med inntil 40 studenter eller 120 studenter på en gang.

Slik blir A-220: A23-201 Undervisningsrom 2 etasje (2)

Etter at kantina i A-bygningen er ferdig, skal B-kantina bygges om slik at det blir bedre for studenter å både arbeide og slappe av i det tidligere kantineområdet.

– Disse tre prosjektene vil gi oss en husleieøkning på cirka 1,5 millioner kroner i året. Videre har høgskolestyret satt av to millioner kroner til innkjøp av nytt inventar i år, sier Gammelsæter.