Bente Lindset (t.v.) og Jens Petter Straumshein er valgvakter i 90-meterskogen. Foto: Arild J. Waagbø

Her er de nye avdelingsstyrene

Valget til Høgskolens tre avdelingsstyrer foregikk i dag fra kl. 09 til 14 i 90-meterskogen.

Ved 16.30-tiden var valgresultatet klart. Styremedlemmene ble valgt for to år – fra 1. august 2014 til 31. juli 2016. Studentrepresentanter til styrene velges til høsten.

Avdeling for helse- og sosialfag (HS):

Fagansattes styremedlemmer er Hans Inderhaug, Else Jørgensen, Sol E. Mittet Toft og Atle Ødegård, samt varamedlemmer Hege Bakken, Hans Petter Iversen, Else Lykkeslett og Ole David Brask.

Administrativt ansattes styremedlem er Gunn Harriet Dahle Bergsvik, mens Jørn Roger Gustad er vararepresentant.

Dekan Heidi V. Haavardsen er avdelingsstyrets leder.

Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS):

Fagansattes styremedlemmer er Turid Aarseth, Åge Brekk, Bjørn Guvåg og Lise Lillebrygfjeld Halse, mens varamedlemmer er Heidi Hogset, Lars Magne Rønhovde, Solveig Straume og Harald Dolles.

Administrativt ansattes styremedlem er Anette Kristin Myrstad, mens Øystein Nerland er vara.

Dekan Oskar Solenes er avdelingsstyrets leder.

Avdeling for logistikk (LOG):

Fagansattes styremedlemmer er Halvard Arntzen, Svein Bråthen, Berit Irene Helgheim og Bella Nujen, mens varamedlemmene er Kjetil Kåre Haugen, Nigel Halpern, Irina Gribkovskaia og Ingrid Oline Uthaug.

Administrativt ansattes styremedlem er Steinar Melsæter, mens Cecilie Wold er vara.

51 prosent valgdeltagelse

Da Panorama besøkte valgvaktene Bente Lindset og Jens Petter Straumsheim like før kl. 11 hadde, i overkant av 40 ansatte – rundt en fjerdedel av de stemmeberettigede – allerede stemt.

– Vi vil oppfordre alle som kan til å komme og stemme, sa Straumsheim.

51 prosent av de stemmeberettigede stemte ved valget. Alle 87 stemmesedler ble godkjent av valgstyret, mens 169 ansatte ved HiMolde kunne stemme ved valget.