Mastergradstudent Yohannes Yebabe Tesfay (31) er blitt publisert på nivå 2, noe som gir tre publiseringspoeng i tellekantsystemet. Foto: Arild J, Waagbø

Masterstudent publiserte på nivå 2

En oppgave Yohannes Yebabe Tesfay (31) gjorde i et masterkurs ved HiMolde, ble artikkel i nivå 2-tidsskriftet Transportation Research Part D: Transport and Environment.

Prestasjonen blir verdsatt til tre publiseringspoeng i det såkalte tellekantsystemet og utløser en resultatbasert finansiering til opphavsinstitusjonen på rundt 100 000 kroner.

– I løpet av mitt første år i Molde har jeg skrevet ni artikler. Tre er publisert, mens flere er på vei til å bli publisert. Fem av artiklene handler om luftfart. Styrken min er anvendt matematikk og statistikk, så jeg leter etter faglige problemer på Supply Chain Management-feltet som jeg kan løse matematisk, sier Tesfay.

Tesfay har fra tidligere av en mastegrad i statistikk fra Hawassa University i Etiopia og er halvveis i en mastergrad i Supply Change Management ved HiMolde.

En business case

Det var i faget Business cases in SCM (LOG715) at Tesfay ble presentert for Statoil. Oppgaven resulterte i  nivå-2 publiseringen av artikkelen «Environmentally friendly cost efficient and effective sea transport outsourcing strategy: The case of Statoil».

Men også en annen «business case» i kurset endte som vitenskapelig artikkel: «Developing a New Market Strategy from Supply Chain
Management Perspective: A Case of Jotun in Brazil» – i International Journal of Supply Chain Management. Denne artikkelen skrev Tesfay sammen med medstudentene Benjamin M. Sakita og Emmanuel K. Mawrides.

– Jeg har fått støtte av professor Per Bjarte Solibakke. Han ser potensialet mitt, sier Tesfay. som opplyser at han jobber både dag og natt for å skrive vitenskapelige artikler ved siden av mastergradstudiet.

– En fjær i hatten

Hans Fredrik Nordhaug, dekan ved HiMoldes Avdeling for logistikk, sier at han er stolt over å ha studenter som representerer høgskolen på en så god måte.

– Det er en fjær i hatten for oss at vi har så flinke studenter, sier Nordhaug.

Per Bjarte Solibakke, professor i bedriftsøkonomi, sier at Tesfays styrke som forfatter av vitenskapelige artikler er at han er kreativ og har et godt faglig grunnlag.

– Men det er imponerende at han blitt publisert i et nivå 2-tidsskrift, sier Solibakke.

Bare tre forskere ved HiMolde ble registrert med mer enn tre publiseringspoeng i 2013.