Et knippe av HiMolde-professor Arild Herviks utredninger. Foto: Arild J. Waagbø

På toppen av ekspertveldet

Han har gjort det 17 ganger, gjør det igjen og holder Skattefunn som sin favoritt. Se lista!

– Arild, hva har du gjort?

Bare én gang ble støyen rundt en Arild Hervik-signert NOU (Norges offentlige utredninger) av en slik type at han fikk dette spørsmålet fra sin mor, på telefonen fra Stavanger. Det gjaldt skolestart for 6-åringer. Sist gang det blåste rundt HiMolde-professoren handlet det om monstermaster. I år er det finansieringen av universitets- og høgskolesektoren som er temaet for det regjeringsoppnevnte utvalget han arbeider i.

Les også: Skal trimme UH-finansieringen

Professor Arild Hervik på sitt hjemmekontor - et steinkast fra Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Professor Arild Hervik på sitt hjemmekontor – et steinkast fra Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Hans omfattende produksjonen av NOU-er – de fleste som utvalgsleder – ble notert som rekordstor i Morgenbladet i vår, så det er verdt å kikke nærmere på hva Arild har gjort. Han kommenterer arbeidene selv.

– Det jeg liker med utredninger er å danne konsensus, løse problemer. Skattefunn er favoritten min, for den tror jeg ikke hadde blitt realisert uten utredningen. Så det utvalget fødte noe som var smart og riktig. Kvalitetssikrings-regimet ville ha kommet uansett, sier han.

NOU 1994-15: Kostnadene ved arbeidstidsavtalen og Reform ’94

– Kostnadsanalysen var ikke god nok, men beløpet hadde likevel blitt riktig. Da konklusjonen skulle skrives låste jeg meg inne. Det gjaldt å finne de riktige ordene. Hvis kritikken ble krass, så ville det ramme statsråd Gudmund Hernes. Jeg verna Hernes.

NOU 1995-13: Kostnader ved skolestart for seksåringer

– Det var en effektiv reform, men med økte kostnader på bygg og drift. Et av spørsmålene var om alle ville bygge nytt, så vi lagde en modell for gjennomsnittskostnad på bygg og undervisning. Mange var imot reformen, så det ble en mediestorm. Det var den eneste gangen min mor ringte meg og spurte: «Arild, hva har du gjort?»

Ekspertutvalg: Rapport fra Småbedriftsutvalget (1996)

– Det gjaldt å skape større vekst for småbedriftene. Jens Stoltenberg var næringsminister. Vi kom opp med Såkornfond. Dagens Næringsliv avskrev ideen som søt. Det tok tre år før det ble innført.

NOU 1997-27: Nytte-kostnadsanalyser

– Et faglig dokument med metoder. Det siste fra forskningen. Starten på kvalitetssikrings-regimet.

NOU 1998-5: Reform 97 – Investeringer i skolelokaler (Kostnadsberegningsutvalget)

NOU 1998-6: Økonomien i den statlige høgskolesektoren (Kostnadsberegningsutvalget)

– Vi mente at reformen var godt kompensert. Statsråd Jon Lilletun takket meg for at jeg stilte opp som skyteskive, så han kunne bevilge litt og bli helten.

NOU 1998-16: Nytte-kostanalyser (Veiledning i bruk av lønnsomhetsvurderinger i offentlig sektor)

– Oppfølging av den tidligere NOU-en med veiledninger. Jens Stoltenberg var finansminister.

NOU 1999-11: Analyse av investeringsutviklingen på kontinentalsokkelen

– Det ble startet opp umoderne prosjekter og klondykestemning førte til knapphet. Kårstø skulle bli billig – 1,6 milliarder, men endte på sju milliarder kroner. Å bygge på varmt anlegg kostet, det var en lærepenge. Formuleringene om Kårstø hadde vi møte om hele natt til 05 om morgenen. Det var starten på at styret og ledelsen måtte gå. Det var morsomt og nyttig å være med i utvalget. Det institusjonelle apparatet ansvarliggjør ledelsen.

Ekspertutvalg: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av mammografiscreening i Norge (oktober 1999)

– Det er 30 prosent nedgang i antall døde av brystkreft på landsbasis. Screening redder 100 liv i året, så utvalgsarbeidet som statsråd Gudmund Hernes brukte til å ta beslutningen har bidratt til å redde cirka 1500 kvinner. Artikkelen om dette i Cancer Causes & Control er den jeg har fått flest siteringer på.

NOU 2000-7: Ny giv for nyskaping

– Her kom Skattefunn. 20 prosent av investeringer i FoU kan trekkes av på skatten. Ordningen er innrettet mot småbedrifter.

Ekspertutvalg: Differensiert arbeidsgiveravgift – kunnskapsstatus (2001)

– Det er et treffsikkert virkemiddel i distriktspolitikken.

NOU 2004-2: Effekter og effektvitet

– Om arbeidsgiveravgiften. Den må vi beholde.

NOU 2004-15: Regional statsstøtte og EØS-reglane

Ekspertutvalg: Gassco-rapporten (2006)

– Den eneste utredningen som gikk rett i skuffen, siden det var noe skattejuss i den som Statoil ikke ønsket skulle bli kjent. Nå veileder jeg en doktorkandidat som forsker på Gassco. Arbeidet var nyttig for Gassco.

Ekspertutvalg: Nukleære virksomheter ved Institutt for energiteknikk – IFE (kost/nytte-analyse – 2008)

– Lokalt er risikoen for atomforurensing liten og forskningen bidrar til økte sikkerhet ved kjernekraftverk i mange land. Nytten av dette er mye høyere enn kostnaden.

NOU 2008-7: Kulturmomsutvalget

– Det ble moms på de sektorene vi tilrådte. Institusjonsteatrene kjempet aggressivt imot, men de hadde tjente på det de også.

Ekspertutvalg: Rapport fra sjøkabelutredningen – utvalg IV (2011)

– Det var mye strid om monstermastene, men alle var fornøyde da denne utredningen kom.