Hasjbeslag i en trailer i Larvik havn. Bildet er tatt i forbindelse med en annen sak enn den som omtales i artikkelen. Foto: Tollvesenet/Politiet i Vestfold (CC BY-ND 2.0)

Ett år fengsel for
hasj og amfetamin

Første halvår 2014 ble det satt ny rekord i antall narkotikasaker ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt. En moldemann i 40-åra ble nylig dømt til ett års fengsel for oppbevaring av amfetamin og hasj.

Kripos-tall for første halvår i år viser en betydelig vekst i antall registrerte narkotikasaker i vårt politidistrikt. Det ble registrert i alt 266 saker.

I årene 2007 til 2013 var antallet registrerte saker av samme type 127, 187, 146, 216, 208, 95 og 207.

I hovedsak ble det beslaglagt cannabis og amfetamin i sakene fra i år – samlet henholdsvis 5,9 kilo og 2,7 kilo fordelt på 107 og 66 beslag. Politiet beslagla i samme periode bare 3 gram kokain og 11 gram heroin.

Tatt under jazzen

Moldemannen i 40-åra som 3. oktober ble dømt til ett år ubetinget fengsel i Romsdal tingrett, ble ifølge dommen tatt for det mest alvorlige forholdet av politiet i Molde under jazzuka i 2013 i en sak som er typisk for også for årets beslagstatistikk.

Samme kveld som Bryan Ferry spilte på Romsdalsmuseet, passerte en uniformert patrulje huset der den domfelte mannen bor. Polititjenestemennene observerte en bil full av folk på vei mot huset, men føreren av bilen kjørte bort da politiet ble oppdaget.

Patruljen – som var kjent med at den domfelte har hatt befatning med narkotika – parkerte i nærheten, og etter en halvtimes tid kom den samme bilen tilbake og parkerte utenfor den domfeltes hus. Kort tid etter kom mannen ut og da ble han stanset av patruljen. Politiet fant fem gram hasj på ham og 5600 kroner i kontanter. Ifølge dommen fremsto han som ruset overfor tjenestemennene.

I skittentøyet

Politiet ransaket deretter mannens leilighet. I en skittentøyskurv på et soverom fant de 90 gram amfetamin med en renhetsgrad på 21 %, samt 41 gram hasj.

Den domfelte nektet i retten for at noe av dette var hans. Han mente at det måtte tilhøre en person som hadde lånt leiligheten eller noen av personene som den kvelden hadde kommet til leiligheten hans. Han sa at det var av de sist nevnte han hadde fått de fem grammene  med hasj som ble funnet på ham.

Retten trodde ham ikke på dette.

Narkopost

Noe måneder senere – 25. september – fant tollvesenet i Oslo og Akershus en postforsendelse med 48 gram amfetamin med renhetsgrad på 9 % som var adressert til mannens på hans adresse i Molde.

Mannen nektet i retten også for å ha noe med dette å gjøre, noe han heller ikke ble trodd på i Romsdal tingrett.

På busstasjonen

Mann ble i tingretten også dømt for et forhold politiet avdekket våren 2013 – 7. mars, på bussholdeplassen i Molde. Politiet, som ifølge dommen var på stedet i annet ærend, observerte at domfelte virket «sløv» da han gikk av bussen fra Trondheim. I bagen hans ble det funnet 147 tabletter av legemiddelet Rivotril med det narkotikalistede virkestoffet klonazepam. Da politiet gjorde undersøkelser hjemme hos mannen, fant de ytterligere 99 tabletter Rivotril i postkassa hans og 87 gram hasj gjemt i en skuff.

Mannen erkjente straffeskyld for det som ble funnet i bagen hans, men ikke noe av det andre. Dette trodde retten ham ikke på.

Dømt ti ganger

Før dommen denne måneden er mannen i 40-åra domfelt i alt ti ganger fra 1986 til 2013 – fire ganger for narkotikakriminalitet. Så sent som 27. august 2013 ble han dømt til fem måneders fengsel for oppbevaring av 43 gram amfetamin og 20 gram hasj. Denne straffen har han sonet.

I forbindelse med straffeutmålingen i saken denne måneden, ble dommen fra august i fjor og forholdene han da ble dømt for sett under ett med de nye forholdene.

«Retten er enig med påtalemyndigheten i at passende straff ved en samlet pådømmelse ville ha vært fengsel i 1 år og 5 måneder,» skriver retten. Dommen ble derfor ett år fengsel, med fradrag for 36 dager som mannen satt varetektsfengslet.

Den domfeltes advokat, Olav Bowitz, opplyser at dommen har blitt anket. Moldemannen fastholder at han ikke har hatt befatning med de beslaglagte narkotikapartiene utover det politiet fant på ham.