HiMolde-studentene Cathrine Frislid (foran) og Ann Kristin Elter svarte høsten 2014 på spørreundersøkelsen som danner grunnlaget for Studiebarometeret. Foto: Arild J. Waagbø

Hver tredje student har svart

Hver tredje HiMolde-student har foreløpig svart på NOKUTs spørreskjema til Studiebarometeret. Etternølerne har fortsatt en uke igjen på å svare.

Mandag formiddag svarte Cathrine Frislid (22) og Ann Kristin Elter (21) på spørreundersøkelsen – på Panoramas oppfordring – i biblioteket på Molde Campus. De to bergenserne brukte rundt 20 minutter på undersøkelsen.

– Spørsmålene dekker det meste av studiesituasjonen, men det er vanskelig å vurdere lærerne. Noen trekker opp og noen trekker ned, sa Ann Kristin Elter.

Det er 2. klassingene på bachelor- og masterstudier som blir bedt om å svare på spørreundersøkelsen. Elter tar andreåret på økonomi og administrasjon, mens Frislid studerer logistikk.

25 timer i uka

Noen av spørsmålene berører hvor mange timer studentene studerer per uke – og hvor mye de jobber ved siden av studiene. Begge to anslo at det i snitt studerer 25 timer i uka.

– Men det kan bli mye mer, om det f.eks. er obligatoriske innleveringer, sier Elter.

– Og i eksamensperioden går det med mye mer enn 25 timer i uka, sier Frislid.

– Ble knapt

Cathrine Frislid hadde ikke jobb ved siden av studiene i fjor, men i år jobber hun noen dager i uka på Aandahls.

– Det går å leve bare på studielån og stipend, men det går bare akkurat. Det blir knapt. Du må iallfall ha sommerjobb, sier Frislid.

Ann Kristin Elter fikk seg tidlig jobb – hos Pizzabakeren – da hun begynte å studere høsten 2013.

– Jobben gjør at jeg kan slippe å bekymre meg for økonomien og at jeg har økonomi til å reise hjem til Bergen når jeg vil. Noen ganger har jeg jobbet litt for mye, så det har gått utover skolearbeidet. Om man er sliten så kan det gå utover lesing av fag og det er vanskeligere å følge med i timene, sier Elter.

Sammenligner institusjoner

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse av studiekvalitet som gjør det lett å sammenligne institusjoner for høyere utdanning. Resultatet brukes av statlige myndigheter, UH-institusjoner og studenter,

De to moldestudentene sier at de har fått med seg informasjon om undersøkelsen via plakater og HiMoldes hjemmeside.

– Det er vel sendt noe til studentmailen også, men den leser jeg aldri, innrømmer Elter.

– Er de utlyste premiene viktig for om dere svarer eller ikke?

– Nei, jeg vet ikke hva premiene er og tenker vel at jeg ikke vinner. Men jeg har hørt om andre som syns at mulighetene for å vinne permie er viktig, sier Elter.

Les mer om premier og finn link til undersøkelsen på HiMoldes hjemmeside.