Hallgeir Gammelsæter - rektor og styreleder ved HiMolde - har et samlet styre bak seg som ønsker at HiMolde skal fortsette som selvstendig vitenskapelig høgskole. Her fotografert med styrets sekretær - høgskoledirektør Gerd Marit Langøy (t.v.). Arkivoto: Arild J. Waagbø

Mener HiMolde står sterkest alene

Høgskolestyret vedtok i dag å svare Kunnskapsdepartementet at HiMolde står sterkest rustet til å møte fremtidige utfordringer som selvstendig institusjon.

Det er i forbindelse med det pågående strukturarbeidet i UH-sektoren at departementet har bedt institusjonene å svare på en rekke konkrete spørsmål, blant annet om mulige sammenslåinger.

På dagens møte på Molde Campus var det ingen i styret som tok til orde for at HiMolde skal slå seg sammen med andre institusjoner, verken i nord eller sør.

– Har lykkes

Styreleder, rektor Hallgeir Gammelsæter, oppsumerte det slik:

– Vi har lykkes her og vi vil fortsette å lykkes her – på Nordmøre og i Romsdal – med tydelig profil, spissing og ved at vi faglig bygger i høyden.

Les også: – Vetorett er abdisering fra ansvaret

Men styret vil fortsatt samarbeide med andre institusjoner, slik den nye doktorgradsutdanningen i helse- og sosialfag i samarbeid mellom høgskolene i Molde og Volda er et eksempel på.

Plan B

Men styret måtte også svare på departementets spørsmål om hvilke UH-institusjoner HiMolde eventuelt ser nytte i å slå seg sammen med.

På dette punktet ble det noe debatt. Det ble raskt tydelig at majoriteten av styremedlemmene vil ha en felles høgskole i Møre og Romsdal som plan B – det vil si at høgskolene i Molde, Volda og Ålesund slås sammen, mens et mindretall ønsket at også Høgskulen i Sogn og Fjordane skal inkluderes i en slik sammenslåing.

Les også: – For smart til å kjøre tvangsprosess

Høgskolestyret - her ved styremedlemene Jeanette V. Unhjem (stipendiat - t.v,.), Svein Bråthen (professor), Terje Dyrseth (ekstern) og Odd Einar Folland (ekstern) - på dagens styremøte. Foto: Arild J. Waagbø
Høgskolestyret – her ved styremedlemene Jeanette V. Unhjem (stipendiat – t.v,.), Svein Bråthen (professor), Terje Dyrseth (ekstern) og Odd Einar Folland (ekstern) – på dagens styremøte. Foto: Arild J. Waagbø

Styret endte med å vedta en kompromissløsning, der man først og fremst – om man ikke får fortsette som selvstendig institusjon – slår sammen høgskolene i Møre og Romsdal, men med åpning for at Høgskulen i Sogn og Fjordane også blir en del av en eventuell ny og sammenslått institusjon.

Vedtaket

Slik ble ordlyden på det endelige vedtaket:

«Høgskolestyret ønsker at Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiM) bør fortsette som selvstendig institusjon og bygge videre på valgt strategi, der man satser på høy akademisk kvalitet innenfor dagens vedtatte satsingsområder; logistikk, helse- og sosialfag og sport- og event management. I tillegg vil HiM aktivt jobbe videre med SAK (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon) og har som mål å etablere flere fellesgrader, etter modell av vår nylig akkrediterte PhD innen helse- og sosialfag.

Dersom myndighetene allikevel beslutter sammenslåing for HiM mener høgskolestyret at det naturlige er å se på en større vitenskapelig høgskole på Nordvestlandet, bestående av Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Ålesund, og eventuelt også Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Høgskolestyret gir ledelsen fullmakt til å ferdigstille svarbrevet til Kunnskapsdepartementet.»

Lang reisetid

I brevet HiMolde skal sende departementet, går det fram at det vil bli lang reisetid mellom campusene ved en høgskole som omfatter hele fylket, evt. også Sogn og Fjordane.

Reisetiden Molde-Ålesund er oppgitt til to timer og fra Molde til Volda er reisetiden tre timer.

Kjøretiden fra Molde til Sogndal er seks timer, så på denne strekningen er det tidsbesparende å bruke fly via Oslo eller Bergen. Da kan reisetiden komme ned i cirka tre og en halv time.