Ole-Gunnar Søgnen, rektor ved Høgskolen i Bergen, har stor tro på at høgskolen vil lykkes med etableringen av en ingeniørutdanning i Kristiansund. Foto: Hilde Kristin Strand/På høyden

Tror på suksess i Kristiansund

– Vi er nesten i mål med finansieringen, og resten vil nok falle på plass, sier rektor Ole-Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen (HiB).

Fra neste høst vil det bli mulig å ta ingeniørutdanning ved Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKsu), slik Tidens Krav meldte i går. Forutsetningen er at studiet får minst 30 kvalifiserte søkere. Dermed vil HiMoldes cirka 300 studenter i Kristiansund sannsynligvis få selskap av et 30-talls HiB-studenter neste år.

– Vi har mange års erfaring med å få i gang i gang ingeniørstudier i undervannsteknologi med fødselshjelp fra næringslivet og det offentlige. Først gjorde vi det i Straume på Sotra, i 2007. Det ble populært og det mest søkte ingeniørstudiet i Norge med fem-seks søkere per plass, forteller Søgnen.

LES OGSÅ: Vil ansette professor i Kristiansund

I dag er 55 studieplasser i Straume finansiert over statsbudsjettet. Etter samme modell startet HiB opp ingeniørutdanning i Florø i 2013, der skolen tok opp 35 studenter det første året og 45 studenter året etter. I dag er 20 av disse studieplassene finansiert over statsbudsjettet.

15 millioner kroner

Ifølge HiB-rektoren koster det høgskolen 15 millioner kroner over tre år å utdanne 30 ingeniører innen undervannsteknologi – altså 500 000 kroner per student. I Kristiansund har næringslivet, bl.a. Statoil og Shell, bidratt med 6,5 millioner kroner, mens det offentlige – særlig fylkeskommunen og Kristiansund kommune – har bidratt med 4,5 millioner kroner.

– Vi er nesten i mål med finansieringen, men det er gode muligheter for at resten vil komme på plass. Det er flott å samarbeide med næringslivet og det offentlige på denne måten, og vi er ikke redd for å starte et slikt prosjekt, sier Søgnen.

– Dypere og dypere

Ifølge Søgnen vil deler av undervisningen skje ved at videoforelesninger overføres i sanntid til HiBs ingeniørstudenter, uansett hvor de befinner seg.

– Det skjer jo en revolusjon på det området i sektoren. Dere driver vel med sånt i Molde også, sier Søgnen.

– Kan lav oljepris og mindre aktivitet på norsk sokkel skremme studenter fra å søke seg til det nye studiet?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er et stort marked for ingeniører i alle andre bransjer enn oljesektoren, så på kort sikt er jeg ikke redd for at ingeniører ikke skal få jobb. Dessuten er subsea-teknologi en voksende industri over hele verden. Oljefeltene blir jo ikke stoppet, og aktivitetene på feltene skjer på dypere og dypere vann, sier Søgnen.