Førsteamanuensis Berit Irene Helgheim gleder seg over at HiMolde får støtte til å utvikle en søknad om midler til å forske på helselogistikk. Foto: Arild J. Waagbø

Fikk søknadsmidler til helselogistikk

HiMolde får 110 000 kroner fra det regionale forskningsfondet til å spisse en søknad om midler til å forske på helselogistikk.

– Veldig hyggelig! Helselogistikk faller mellom flere fagfelt – helse, økonomi og logistikk – så det er vanskelig å få penger til å forske på området, sier Berit Irene Helgheim, førsteamanuensis i logistikk ved HiMolde.

Tittelen på prosjektet, som nå har fått støtte fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge til å utvikle en søknad, er «Coordinating the chain of care in a tertiary hospital». Helgheim opplyser at HiMoldes samarbeidspartnere på prosjektet er Institutt for industriell økonomi ved NTNU og St. Olavs Hospital.

Vil følge pasienten

Helgheim sier at hensikten med prosjektet er å utvikle driftsmodeller som kan gi bedret flyt og bedre bruk av tilgjengelige ressurser.

– Vi skal følge pasientene tvers igjennom hele sykehuset og sanke inn informasjon på pasientdata-nivå. Tidligere studier har ofte vært knyttet til det som skjer på en enkelt avdeling, som f.eks. mottagelsen på et sykehus, sier Helgheim.

Kulturforskjell

Ifølge Helgheim har ikke helsevesenet samme kultur som industrien generelt i Norge for å lage prognoser om tjenesteetterspørselen.

– I forbindelse med arbeidet på doktorgraden min, måtte jeg bruke data fra amerikanske sykehus, sier hun.

– Hvorfor er det vanlig å oppleve lang ventetid på norske sykehus når man møter til avtalt tid?

– Det skyldes at sykehusene driver med monopolistisk konkurranse, noe som gjør det mulig å skyve kostnader over på pasientene. Men slike lange ventetider er det mulig å gjøre noe med. Det er det helselogistikk handler om, å jobbe smartere, sier Helgheim.