Professor Hallgeir Gammelsæter er rektor ved Høgskolen i Molde (HiM). Foto: Arild J. Waagbø

Får ny bestilling fra departementet

I januar må HiMolde-ledelsen igjen peke ut UH-institusjoner de vil slå seg sammen med.

Det opplyser HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter. Torsdag møtte lederne ved Vestlands-institusjonene – HiBergen, HiSogn og Fjordane, HiVolda, HiÅlesund og HiMolde – kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i Oslo.

– Vi fikk alle, med unntak av Høgskolen i Bergen, beskjed om at departementet mener at vi er for små til å stå alene. De vil ha større og mer robuste fagmiljøer, sier de. Så vi kommer til å få en ny bestilling, i skriftlig form, på å peke ut hvem det kan være aktuelt for oss å slå seg sammen med, sier Gammelsæter.

Gammelsæter sier at for Moldes del kan det være aktuelt å se nordover, til f.eks. HiST eller NTNU, eller til Handelshøgskolen i Bergen.

– Om Ålesund forsvinner til Trondheim, så må vi muligens også se nordover. Dette skal NTNU finne ut av i løpet av januar/februar og det gjelder ikke bare Ålesund, men også Narvik og Gjøvik, sier Gammelsæter.

Han sier at statsråden ikke ga noen klare svar på hvordan han ønsker at UH-kartet på Vestlandet skal se ut.

– Departementet vil at vi skal komme med løsningen, sier Gammelsæter.

LES MER: – Ingen små skal stå alene igjen

LES MER: Mener HiMolde står sterkest alene

LES MER: – For smart til å kjøre tvangsprosess