Førsteamanuensis Rasmus Rasmussen ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Føler seg ikke trygg

Førsteamanuensis Rasmus Rasmussen er ikke trygg før «spaden står i jorda», mens høgskoledirektør Gerd Marit Langøy er glad for at sykepleiestudentene i framtida vil få sykehuspraksis nær Molde Campus.

I formiddag erklærte helseminister Bent Høie (H) at det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal skal bygges på Hjelset i Molde kommune, etter at flertallet i styrene i det lokale og reginale helseforetaket gikk for samme lokalisering. Førsteamanuensis Rasmus Rasmussen så ikke statsråden på direkten, sier han.

– Jeg sensurerte eksamener denne gangen, ikke utredninger, smiler Rasmussen.

Førsteamanuensis Rasmus Rasmusen ved HiMolde har vært en av de ivrigeste debattantene i sykehusstriden mellom Kristiansund og Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Førsteamanuensis Rasmus Rasmusen ved HiMolde har vært en av de ivrigeste debattantene i sykehusstriden mellom Kristiansund og Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Han forteller at han hele tiden har håpet på at de faglige argumentene skulle nå fram, så han er fornøyd med at TV-sendingene viste at styremedlemmene tok sine valg på selvstendig grunnlag og ikke på grunn av føringer fra helsedirektører.

– Astrid Eidsvik og det lokale helseforetaket har drevet med manipulerende framstillinger av faktagrunlaget om sykehuslokaliseringen. Lokalisering lengst unna Ålesund har blitt framstilt i et gunstigst mulig lys. De har forsøkt å maskere fakta, sier Rasmussen.

– Rett skal være rett

Rasmussen sier at det var i 2010 at han kastet seg inn i sykehusdebatten, fordi daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) etter hans mening kastet alle faglige råd om sykehusbygging til side.

– Fagligheten ble ignorert, og som fagperson likte jeg det ikke. Rett skal være rett, sier Rasmussen.

LES MER: – Følelsene får medieoppmerksomhet

Han oppgir at han har skrevet mer enn 100 leserinnlegg om sykehuslokalisering, og at bortimot 50 av disse har kommet på trykk – stort sett i Romsdals Budstikke og Tidens Krav.

– Jeg mener fortsatt at det beste hadde vært to sykehus. Og om man bare skal ha ett, så mener jeg at en sentrumsnær beliggenhet er bedre enn det som har blitt valgt nå, sier Rasmussen.

– Sterke krefter

Jubelen står med andre ord ikke i taket på Rasmussens kontor denne desemberdagen. Han har registrert Høies beslutning, men frykter at kampen ikke er avgjort.

– Jeg vet ikke, for jeg føler meg ikke trygg. Det er sterke krefter i sving og de vil ha omkamp. Jeg er trygg på lokaliseringen den dagen spaden står i jorda, sier han.

Men han medgir at dagens beslutning er positiv for hele molderegionen, for HiMolde og helsefag-avdelingen.

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy er tilfreds med at sykepleiestudentene på Molde Campus får relativt kort vei til sykehuspraksisen - også i framtida. Foto: Arild J. Waagbø
Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy er tilfreds med at sykepleiestudentene på Molde Campus får relativt kort vei til sykehuspraksisen – også i framtida. Foto: Arild J. Waagbø

– Imponert over styreleder

Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy er fornøyd med sykehuslokalisering på Hjelset i Molde kommune.

– Lokaliseringsbeslutningen er i tråd med høgskolens høringsuttalelse. Plasseringen av sykehuset er viktig for studentene våre som skal ha praksisplasser, sier Langøy.

LES MER: – Herregud, hva er det som har bragt oss opp i dette her?

Onsdag tok Langøy fri fra jobb og reiste til Ålesund for å følge det historiske styremøtet i det lokale helseforetaket.

– Møtet var interessant og foregikk i ryddige former. Jeg ble imponert over styreleder Stein Kinserdals måte å takle en vanskelig oppgave på. Ja, styremedlemmene imponerte meg også. Utfallet kunne ikke ha blitt mere jevnt, sier Langøy.

– Forstår at de er skuffet

Langøy håper – på tross av striden som har vært mellom Molde og Kristiansund – at samarbeidet om bygging og drift av det nye fellessykehuset skal bli godt.

– Alternativet til det er dårlig for for alle. Jeg forstår godt at folk i Kristiansund er skuffet. Dette har vært en kjempestor sak for dem, sier Langøy.

– Ordfører Per Kristian Øyen har signalisert at Kristiansund nå vil kjempe for flere høgskolearbeidsplasser?

– Det er kjent at Kristiansund har et sterkt ønske om mer høgskole der – noe fylkeskommunen også har, og dette forsterker seg nå. Vi er i høyeste grad til stede i Kristiansund allerede, med over 300 studenter innenfor fag som sykepleie og petroleumslogistikk, og satser enda sterkere på Kristiansund nå framover, sier Langøy.