Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal og årets mattenøtt hentet fra torsdagens eksamen i MAT100 i Molde og Kristiansund. (Fra video)

Klarer du årets mattenøtt?

Lagrange er død, men torsdag dukket han opp i årets matteeksamen ved HiMolde. – Om jeg skal tippe, så klarte bare 20 prosent av studentene å løse denne oppgaven fullt ut, sier førsteamanuensis Per Kristian Rekdal. (Video)

Humor på MAT100 Facebook-siden etter at eksamen var vel overstått.
Humor på MAT100 Facebook-siden etter at eksamen var vel overstått.

Per Kristian Rekdal er HiMoldes alltid entusiastiske matematikklærer. Hver høst – ja, han starter allerede undervisningen mens mange fortsatt har sommerferie – fører han ferske studenter inn i en verden av brøker, kvadratrøtter, derivasjon og alskens matematisk snadder.

I utstrakt grad bruker han Facebook til å informere og hjelpe studenter, samt å få tilbakemeldinger på undervisning og eksamener. En spørreundersøkelse på Facebook blant de over 200 mattestudentene som torsdag gikk opp til eksamen, viste tydelig at det var en produksjonsplanleggings-oppgave som voldt mest hodebry i år.

Oppgaven.pdf

Løsningen.pdf

Under kan du se en liten video der Rekdal tar for seg den hardeste nøtta på årets eksamen i MAT100: