Førsteamanuensis Per Kristian Rekdal ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Knalltall for matteeksamen

Bare én av ti som tok eksamen i MAT100 ved HiMolde før jul fikk strykkarakteren F. – Gledelig og oppløftende. Dette gir meg en boost, sier førsteamanuensis Per Kristian Rekdal.

Mens hver fjerde student (27 prosent) strøk i faget høsten 2013, var det bare hver tiende (11 prosent) som strøk i MAT100 i 2014 av de i alt 193 studentene som møtte til eksamen i Molde og Kristiansund.

Strykprosenten har tidligere vært 24,6 (2007), 15,8 (2008), 12,7 (2009), 9,2 (2010), 14,8 (2011) og 16,4 (2012).

– Arbeid betaler seg

Rekdal, som har vært faglærer i MAT100 siden høsten 2012, mener studentene han hadde i høst har brukt mer tid på faget enn tidligere.

– De har vært mer aktive på øvingstimene og jeg har en generell opplevelse av at de har arbeidet mer med faget. Det betaler seg, sier Rekdal.

LES MER: Klarer du årets mattenøtt?

Han tror også at høy aktivitet på Facebook-gruppa for MAT100 har bidratt til at studentene føler mer tilhørighet og samhold enn tidligere. I løpet av høsten har han blant annet laget 13 løsningsvideoer på bestilling.

– De har sett at andre jobber med faget og det tror jeg har god smitteeffekt. Stemningen har vært god og positiv, sier Rekdal.

16 timer uka i snitt

Rekdal, som er utdannet kvantefysiker, sier at han har fått mer erfaring som matematikklærer.

– Jeg har hatt – som mange av studentene i matematikkfaget – en bratt læringskurve, sier Rekdal, og nevner særlig at han er blitt  flinkere til å lese når studentene faller av lasset. Derved klarer han bedre å holde på studentenes oppmerksomhet i undervisningssituasjonen.

Han anslår at gjennomsnittsstudenten bruker cirka 16 timer i uka på faget – fire timer forelesning, seks øvingstimer og seks timer arbeid på egen hånd.