Ansattrepresentant Grete Notøy (f.v.) og eksterne representanter Odd Einar Folland og Terje Dyrseth på dagens ekstraordinære styremøte ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

HiMolde-styret går for fylkeshøgskole

Styret ved Høgskolen i Molde går inn for å fusjonere høgskolene i Møre og Romsdal.

Det ble vedtatt på et ekstraordinært styremøte på Molde Campus i dag der bare strukturprosessen i UH-sektoren sto på sakskartet. HiMolde og flere andre høgskoler på Vestlandet har frist til 27. januar til å «revidere sine preferanser» angående framtidig struktur overfor Kunnskapsdepartementet.

– Vi visste det innerst inne da vi vedtok det, at det er uaktuelt at Høgskolen i Molde skal stå alene, sa ekstern styrerepresentant Terje Dyrseth tidlig i møtet.

Han sa at han vil heller ha en felles høgskole i Møre og Romsdal enn at HiMolde blir fusjonert med en stor institusjon langt borte, altså med NTNU.

– Seg selv nærmest

Ekstern styrereepresentant Toril Hovdenak og studentrepresentant Morten Dahl ga begge uttrykk for at om HiÅleund fusjoneres med NTNU, så er det naturlig at HiMolde gjør det samme. Men prorektor Kjetil Haugen advarte sterkt mot dette.

LES MER: – Vanskelig å forstå stategien

– Jeg vil ikke jobbe for at vi skal slås sammen med NTNU, for den institusjonen er seg selv nærmest, sa han, og spådde at sentrale fagansatte ved en fusjon kom til å bli flyttet til Trondheim.

– Dødfødt

Toril Hovdenak advarte mot å fortsatt argumentere for alenegang.

– Vi kan ikke bruke mer tid på det departementet mener er dødfødt. Og blir vi stående alene, så kommer vi til å stå i en kontinuerlig skvis, sa hun.

Hun mener det vil være skadelig for HiMoldes omdømme å fortsatt kjempe for selvstendighet.

– Det er ikke bra å fortsatt stå på dette. Det handler om hvordan vi framstår i mediene og overfor sentrale aktører , sa Hovdenak.

Terje Dyrseth sa at HiMolde måtte være lydhøre overfor departementet.

– Næringslivet og politikerne i regionen vil ha en felles høgskole, så da har vi drahjelp der, sa han.

LES MER: – Har sittet litt på vår høye hest

– Det regionale sporet

Ekstern styrerepresentant Odd Einar Folland sa seg enig:

– Vi må raskest mulig inn på det regionale sporet. Da har vi politisk støtte i fylket.

Styreleder Hallgeir Gammelsæter og resten av styret samlet seg raskt om å vedta at en felles høgskole i Møre og Romsdal (evt. med Sogn og Fjordane også) er det som står øverst på HiMoldes ønskeliste om fortsatt selvstendighet er uaktuelt.

Selv om det på dagens møte bare var ansattrepresentant Svein Bråthen som ga uttrykk for at han fortsatt har tro på at HiMolde kan komme ut av strukturprosessen som selvstendig institusjon, står høgskolestyrets opprinnelige vedtak fra 30. oktober- om å stå alene – formelt sett ved lag.

Dagens vedtak omfatter også at HiMolde vil be departementet om å få uttale seg igjen dersom HiÅlesund fusjoneres med NTNU.