Daglig leder Hilde Aspås i næringsklyngen iKuben. iKuben er en Arena-klynge, men søker nå om å bli National Center of Expertise (NCE). Foto: Arild J. Waagbø

Vil rykke opp med industrielt internett

iKuben-sjef Hilde Aspås jobber for at næringsklyngen skal rykke opp en divisjon og få NCE-status på feltet industrielt internett.

– Medlemmene våre ønsker å utvikle flere tjenester rundt produktene sine. Det går på forretningsmodeller, sensorer og programvare. Arbeidstittelen på NCE-søknaden er «Industrielt internett». Arbeidet med søknaden er en prosess og utvikles hele tiden, sier daglig leder Hilde Aspås i iKuben.

9. februar er deadline for å sende inn en søknadsskisse, mens 24. april er endelig søknadsdato.

– Konkurransen er knallhard. Bare en til to av muligens ti-tolv søknader vil bli innvilget, sier Aspås.

– Hva vil det bety for iKuben å få NCE-status?

– Det vil bety enormt mye for både næringslivet og regionen. Det vil løfte bedrifter, Høgskolen i Molde og Møreforsking Det er et kvalitetsstempel og vil synliggjøre klyngen nasjonalt og internasjonalt, sier Aspås.

Hilde Aspås fotografert i forbimndelse med et innovasjonsseminar i San Francisco som HiMolde arrangerte for iKuben-bedrifter før jul. Foto. Arild J. Waagbø
Hilde Aspås fotografert i forbimndelse med et innovasjonsseminar i San Francisco som HiMolde arrangerte for iKuben-bedrifter før jul. Foto. Arild J. Waagbø

– Bedriftene har eierskap

iKuben fikk Arena-status og dermed innpass i det nasjonale klyngeprogrammet for innovasjon i 2012. Siden den gang har iKuben fått gjennomslag for sju av sju søknader om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Totalverdien på prosjektene er 119 millioner kroner og av dette er 47 millioner kroner direkte tilskudd fra Norges Forskningsråd.

– Det viktigste suksesskriteriet har vært at bedriftene har eierskap til prosjektet. Det har vært en stor holdningsendring blant medlemsbedriftene etter at vi fikk Arena-status. Medlemmene har gjort positive erfaringer, det smitter og så drar det seg av seg selv. Bedriftene beskriver utfordringene sine og forskerne griper fatt i det de kan forske på. Det er forskningsmiljøet som skriver prosjektsøknadene. Det er et eget fag og man må ha det i blodet, sier Aspås.

LES MER: Øker innovasjonsfarten

Som Arena-klynge har iKuben fått to millioner kroner i tilskudd i året, men som NCE-klynge (National Center of Expertise) vil den få fem millioner kroner i året over fem år. GCE-status (Global Center of Expertise) – slik den maritime klyngen på Møre nylig fikk – utløser ti millioner i årlig offentlig tilskudd.

Aspås opplyser at iKuben – om NCE-søknaden ikke når opp – kan søke om å fortsette som Arena-klynge i ytterligere to år fra sommeren av.

– Vil bygge HiMolde

iKuben kan skilte med 25 medlemsbedrifter som samlet har cirka 4500 ansatte og nær 10 milliarder kroner i årlig omsetting. HiMolde er en av medlemsbedriftene.

– Vi er opptatt av å bygge høgskolen til å bli en viktig samarbeidspartner på flere områder enn den har vært til nå, blant annet ved at den leverer flere og bedre utdanningstilbud til regionen. Innovasjonsseminaret i Silicon Valley og San Francisco før jul er et godt eksempel på det. Jeg syns det har vært en positiv utvikling. Høgskolen må ha et blikk og en strategi mot næringslivet. Høgskolen i Ålesund har det og næringslivet rundt støtter opp om skolen. For iKuben har NTNU, Sintef – i Trondheim og på Raufoss – og Møreforsking vært våre viktigste forskningspartnere, men også HiMolde-forskere er representert i våre FoU-prosjekter gjennom Møreforsking, sier Aspås.

Se alle bildene fra innovasjonsseminaret i California her.

Hun syns HiMolde-styret – som i første rekke vil at høgskolen fortsatt skal være en selvstendig institusjon – har opptrådt for passivt i den pågående strukturprosessen i UH-sektoren.

– Når man har fått klar beskjed om man er for liten, så må man – om man vil forme sin egen framtid – ta en aktiv rolle. Høgskolens holdning i strukturprosessen har forundret meg. Passivitet er ikke bra, sier Aspås.

LES MER: Lite robust analyse

– Økt konkurransekraft

Aspås, som er utdannet biolog fra Universitetet i Trondheim og jobbet som konsulent og daglig leder i ingeniørvirksomheter før hun tok iKuben-jobben i 2012, sier at hun stortrives med klyngearbeidet.

– Motivasjonen min er at bedriftene oppnår målene sine og får økt konkurransekraft. Det er utrolig inspirerende, sier hun.

– Fogderistrid – slik vi ser den i sykehussaken – fremmer kanskje ikke regionens konkurransekraft?

– Fogderi- og kommunegrenser er ikke tema i iKuben-sammenheng. Glem det! Mitt inntrykk er heldigvis at næringslivet ikke er opptatt av fogderistrid, sier Aspås.

LES MER: 20 framtidsprognoser

LES MER: Unordisk mentalitet

LES MER: Født global