Regine Obrestad Kverme er masterstudent i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Vil trynefaktoren til livs

Da Regine Obrestad Kverme begynte å studere ved HiMolde, reagerte hun på at studentene signerer eksamensbesvarelsene sine med studentnummer i stedet for kandidatnummer.

Kverme tok en sosionomutdannelse ved Universitetet i Stavanger før hun i fjor høst begynte på en masterutdanning i samfunnsendring, organisasjon og ledelse i Molde.

– I Stavanger fikk vi et kandidatnummer før eksamen og det var det eneste vi førte på eksamensbesvarelsene, sier Kverme.

Hun mener at bruken av studentnummer i stedet for kandidatnummer ved eksamener i Molde medfører at eksamenskandidatene i realiteten ofte ikke er anonyme. Dette har hun nå tatt opp med skoleledelsen, bl.a. gjennom den såkalte dialogknappen på høgskolens hjemmeside.

LES MER: Knalltall for matteeksamen

– De sier at studentnummer er anonymt, men jeg tror faglærerne lett kan finne ut hvem jeg er. Problemet med dette er at trynefaktoren kan få innvirkning på karakterfastsettelsen, at f.eks. hvor ofte man møter på forelesninger skal gi utslag. Det er sikkert vanskelig å bevise at trynefaktoren virker inn på karakterene, men alle vet at det er sånn. Det er sånn på videregående skole også, sier Kverme.

Studiesjef Sissel Waagbø sier at Kverme kan få innfridd sitt ønske om bruk av kandidatnummer på eksamen allerede fra høsten av. Saken er under behandling og forslag til ny eksamensforskrift i Molde skal etter planen på høgskolestyrets bord 16. april.

– Etter mitt syn så kan vi ikke fortsette med studentnummer på eksamen, for det blir for mye støy ut av det. Det har jevnlig blitt tatt opp av studenter og vi har brukt mye tid på det, sier Waagbø.

LES MER: HiMolde har høyest produktivitetsvekst

Hun opplyser at fagansatte ved HiMolde har ønsket å ha mulighet for å justere sluttkarakterer manuelt i fag hvor f.eks. innleveringer er en del av grunnlaget for sluttkarakteren.

– Systemet ligger til rette for at vi kan legge sammen delkarakterer maskinelt og bruke kandidatnummer, så for oss i administrasjonen så er det ikke noe problem å innføre en ny ordning. Studentnummer skal være anonymt, men siden man har samme nummer hele tiden så er det sårbart. Faglærere kan f.eks. oppleve at studenter signerer innleveringer med både navn og studentnummer, sier Waagbø.

– Kan trynefaktoren virke inn på karaktersettingen?

– Jeg har ikke noe grunnlag for å svare på det, men mitt inntrykk er at faglærerne gjør sitt beste for å være objektive, sier Waagbø.