NCE-programleder Bjørn Arne Skogstad i Innovasjon Norge på Molde Campus. Foto: Arild J. Waagbø

Varsler tøft løp for iKuben

NCE-programleder Bjørn Arne Skogstad i Innovasjon Norge vil ikke uttale seg om iKubens sjanser for opprykk fra Arena til NCE-status, men varsler at konkurransen er hard.

– I og med at vi er inne i en formell prosess med NCE-søknader, så må jeg være kjedelig og si at jeg ikke kan kommentere iKuben spesielt. Det er et tøft løp med en rekke innovasjonsmiljøer det ligger mye utviklingspotensiale i. Men selv om man ikke når fram med en NCE-søknad, så har mobiliseringen og arbeidet knyttet til søknaden en egen verdi for klyngene, sier Skogstad.

NCE er en forkortelse for Norwegian Center of Expertise.

LES MER: Vil rykke opp med industrielt internett

Skogstad, som har toppledererfaring fra selskaper som Ibas og Kongsberg Maritime, var både flue på veggen og foredragsholder da HiMolde nylig avviklet oppfølgingsseminar for iKuben-tilknyttede ledere som var på innovasjonsseminar i San Francisco og Silicon Valley før jul.

Skogstad sa da at norske bedrifter, på grunn av høyt kostnadsnivå, må være best på ekspertise, effektivitet og fart for å henge med i den globale konkurransen. Han framholdt også at klyngene har en viktig rolle «som stemme» inn i bedriftene.

LES MER: Øker innovasjonsfarten

– Norske bedrifter er gode på problemløsning når kundene etterspør dem, altså på kundedrevet innovasjon. Vi har en fordel i at vi har selvgående ingeniører og en ledelsesstruktur som gjør at ting går raskt. Men når vi skal finne opp noe fra grunnen av – noe helt nytt, så er vi gode på kvalitet, men ikke så raske. Vi bør bli flinkere til å innovere raskt og teste ut produktene på kunder og markedet, sier Skogstad.

Skogstad mener mange norske bedrifter kan bli flinkere til å ta del i de globale verdikjedene.

– Det er typisk at vi tenker litt for smått. Ofte tenker man byen, regionen, landet, Europa og verden som markeder som skal nås i den rekkefølgen. Vi må bli mere utålmodige og dristige, sier Skogstad.

LES MER: Unordisk mentalitet

Hallgeir Gammelsæter, rektor ved HiMolde, sitter i iKubens styre. Foto. Arild J. Waagbø
Hallgeir Gammelsæter, rektor ved HiMolde, sitter i iKubens styre. Foto. Arild J. Waagbø

HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter – som også er styremedlem i iKuben – sa på seminaret at høgskolen vil øke aktiviteten mot klyngen og karakteriserte iKuben som «en fantastisk institusjon».

– Det er vår og min strategi at høgskolen og våre forskere skal være en dynamisk aktør inn i arbeidslivet. Vi har koblet forskere til iKuben og skal gjøre mer av det framover. Vi kommer også til å ha iKuben og næringslivet i bakhodet i forhold til hvordan vi rekrutterer, sa Gammelsæter.