Jøran Gården - daglig leder ved Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKsu) - i senterets nye storstue. Dette undervisningsrommet tar inntil 112 studenter. Foto: Arild J. Waagbø

Får statsstøtten direkte – starter strategiprosess

Kunnskapsdepartementet (KD) foreslår at Høgskolesenteret i Kristiansund (HiKsu) får statstilskuddet på 4,1 millioner kroner direkte.

Det går fram av et brev fra KD til HiMolde og HiKsu. Tidligere har tilskuddet gått via HiMolde. Om lag en fjerdedel av tilskuddet 4,1 millioner kroner er husleiestøtte.

– Nå får vi mulighet til å selv prioritere hvordan vi bruker pengene. Det har vi ønsket, så vi er fornøyd med at det er avklart, sier daglig leder Jøran Gården i HiKsu.

Forslaget fremmes i revidert nasjonalbudsjett og må behandles av Stortinget før det trer i kraft. Revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai og behandles i juni.

LES MER: Tror på suksess i Kristiansund

Gården sier at HiKsu etter påske vil starte en strategiprosess for å bestemme hvordan de skal utvikle utdanningstilbudet i Kristiansund videre.

– Strategiprosessen ble lagt på is i 2013, for vi manglet finansiering. Nå har vi fått en helt annet basis for driften og kan tenke langsiktig, sier Gården.

– Ledelsen ved HiMolde har ønsket å bruke deler av HiKsus statstilskudd til å finansiere en professorstilling petroleumslogistikk i Kristiansund. Hva skjer med det nå?

– Ønsket om å opprette et professorat i Kristiansund blir nå å betrakte som en søknad fra Høgskolen i Molde, sier Gården.

LES MER: Vil ansette professor i Kristiansund

 – Dagens Næringsliv skriver i dag at søkertallene til petroleumsfag har stupt. Frykter du at det kan slå negativt ut for rekrutteringen til den nye ingeniørutdanningen i Kristiansund?

– Det er en viss usikkerhet knyttet til oljeindustrien nå og jeg regner med at det vil gi samme utslag i forhold til søkertallene til både petroleumslogistikk og ingeniørfag for vår del. Men oljebransjen skal jo fortsette. Jeg pleier å si at studentene ikke utdanner seg for morgendagen, men for framtida. Og i framtida er situasjonen enn annen enn det den er i dag. Jeg har selv jobbet i oljebransjen og vet at der går det opp og ned, sier Gården.