Stipendiat Morten Svindland, her fotografert foran Den forbudte by i forbindelse med at han har et forskningsopphold i Kina, oppfordrer studentene til å delta i rektor- og prorektorvalget ved HiMolde. Foto: Minho Ha

Rektorvalget: – Ikke bare personvalg, men også veivalg

Stipendiat Morten Svindland oppfordrer studentene til å bruke stemmeretten ved torsdagens valg på rektor og prorektor ved HiMolde. – Det er det viktigste valget i høgskolens historie, sier Svindland.

Svindland er i dag doktorgradsstipendiat i logistikk ved HiMolde og er for tiden på forskningsutveksling ved Wuhan University of Technology i Kina, men studentveteranen (Svindland har studert i Molde siden 2008) har fulgt valget via Panorama og mener at det er viktig at studentene kjenner sin besøkelsestid.

– Studentene bryr seg ofte ikke så mye om hvem som velges til rektor og prorektor, men jeg syns det er viktig at de reflekterer over det veivalget som nå skal tas i forhold til fortsatt selvstendighet eller fusjon, sier Svindland.

Svindland har registrert at sittende rektor Hallgeir Gammelsæter og prorektor-kandidat Solfrid Vatne står på selvstendighetslinjen, mens rektor-kandidat Heidi Hogset og prorektor-kandidat Steinar Kristoffersen er åpne for fusjon.

– Jeg vil at studentene skal bruke stemmeretten og si sitt. Det er ikke bare et personvalg, men også et veivalg. Det veivalget angår studentene, sier Svindland.

Svindland mener at fortsatt selvstendighet med mer spissing og følgelig økt satsing på forskning kan komme på bekostning av ressursene som brukes på bachelorutdanningene. Han mener det også kan være viktig for studentene hvilket institusjonsnavn som står på vitnemålene deres.

– I 2010, da jeg satt i høgskolestyret, var jeg mot fusjon. Men i denne runden har departementet brukt en mye sterkere retorikk enn før, så nå er fusjon blitt regelen og ikke unntaket. I dagens situasjon er jeg tilhenger av fusjon. Departementet kommer til å stille knallharde krav fremover til et selvstendig HiMolde, så jeg tror det kan bli tungt å skvise selvstendighetslinjen til siste slutt. Da vil det være mer hensiktmessig å innta en proaktiv holdning og posisjonere seg i forhold til aktuelle fusjonspartnere som f.eks. NTNU, sier Svindland.

For to år siden valgte Svindland som masterstudent å stille som rektorkandidat etter at det ble klart at Hallgeir Gammelsæter opprinnelig var den eneste kandidaten som stilte. Den gang var det nær 200 studenter som valgte å stemme som følge av et stort engasjement blant studentene i forhold til tidligere. På tross av dette var valgoppslutningen blant studentene likevel ikke høyere enn 11 prosent. Valgresultatet (ekstern lenke) ble den gang 54,57 % (etter vekting) i favør Gammelsæter.

Det er for øvrig verdt å merke seg at stemmene fra ulike grupper ved HiMolde har forskjellig vekting ved rektor- og prorektorvalget. De fagansatte stemmer vektes 55 prosent, teknisk og administrativt ansatte vektes 20 prosent og studentene har de gjenværende 25 prosentene. Rektor er styreleder for høgskolens styre.

Rektor-kandidatene:

Se intervju med Hallgeir Gammelsæter.

Se intervju med Heidi Hogset.

Prorektor-kandidatene:

Se intervju med Steinar Kristoffersen.

Se intervju med Solfrid Vatne.

LES MER: Heidi Hogset mest fusjonsvennlig av rektorkandidatene