Daglig leder Oddmund Oterhals i Møreforsking Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Molde-forskere med rekordoverskudd

Forskningsinstituttet på Molde Campus omsatte for over 20,4 millioner kroner i fjor og fikk et rekordoverskudd på 2,1 millioner kroner før skatt.

Det opplyser daglig leder Oddmund Oterhals i Møreforsking Molde AS. I 2013 omsatte selskapet for 18,7 millioner kroner og fikk et overskudd på 1 million kroner før skatt.

– Vi hadde et fantastisk år i fjor. Staben er godt tilpasset oppdragene, vi vinner mange prosjekter og jobber hardt for å gjennomføre dem effektivt, sier Oterhals.

Oterhals sier at forskningsinstituttet nyter godt av å ha lave administrasjonskostnader og å være godt integrert med Høgskolen i Molde, både faglig og administrativt. Instituttet har 15 egne forskerårsverk og har i tillegg knyttet til seg sju fagansatte ved HiMolde.

– Vi har stor nytte av at vi er en del av campus og at vi har Kunnskapsparken og iKuben i samme hus. Høgskolebiblioteket, IT-senteret og studentene er andre ressurser vi har lett tilgang til, sier Oterhals.

LES MER: Tar over logistikkgruppa ved Møreforsking

Instituttet – som har Møreforsking AS (51%) og HiMolde (49%) – som eiere, hadde i fjor en grunnbevilgning på nær 1,8 millioner kroner fra Forskningsrådet. 19 prosent av inntektene i fjor var forskningsmidler, mens 41 prosent kom fra statlige institusjoner, 33 prosent fra private aktører og sju prosent fra kommuner og fylkeskommuner.

– I år er målet vårt å få et overskudd på 500 000 kroner og publisere flere vitenskapelige artikler. Vi fikk 3,2 publiseringspoeng i fjor, mens målet i år er 5 poeng, sier Oterhals.

Oterhals beskriver Møreforsking Moldes rolle mellom Møreforsking og HiMolde som «et lykkelig bigami», men mener at Møreforsking og de øvrige regionale forskningsinstituttene vil knyttes sterkere sammen i årene som kommer.

– Vi forventer at de tolv regionale forskningsinstituttene vil bli mer integrert i løpet av noen år – det er sterke konsolideringstendenser innenfor forsking og utdanning. Vi satser på å være en sterk enhet i enhver framtidig struktur, med fortsatt klar identitet som Høgskolen i Molde sitt oppdragsinstitutt, sier Oterhals.

LES MER: Får åtte millioner til sjøtransport-forskning

Av nye satsinger for 2015 trekker Oterhals særlig frem at HiMolde ansetter en postdoktor i petroleumslogistikk som får arbeidssted ved Møreforsking Molde og skal lede et prosjekt som skal utrede konsekvenser og alternative virksomhetsområder for leverandørnæringen i Møre og Romsdal som følge av den reduserte aktiviteten i olje- og gassnæringen på norsk sokkel.

Prosjektet går over to år og er finansiert av HiMolde og Gottlieb Moes Studiefond.