Professor Hallgeir Gammelsæter er rektor ved Høgskolen i Molde. Foto. Arild J. Waagbø

– Alliansen vil bevare og styrke den regionale rollen

Rektorene ved høgskolene i Molde, Volda og Lillehammer ble i går enige om å gå inn i en allianse.

I en pressemelding fra institusjonene som ble sendt ut i dag skriver høgskolene at de «… gjennom en allianse kan beholde en sterk regional rolle samtidig som de kan møte utfordringer som krever stordrift på en mer effektiv måte enn i dag. Dette gjelder særlig styrking av EU-forskning, studentutveksling, pedagogisk utdanning og phd-utdanningene. Partene tar sikte på å konkretisere innholdet i alliansen til høsten når nye styrer og rektorer er på plass.»

– Selv om det er forskjeller mellom institusjonene, så føler vi oss likestilte. De tre høgskolene har mye av den samme rollen i våre regioner og alle ser at vi vil tape på å bli fjernstyrte. En allianse vil bevare og styrke den regionale rollen de institusjonene har, sier HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter.

LES MER: – Mye spennende å ta tak i

Gammelsæter opplyser at det er den såkalte Sparebank-modellen som er malen ledelsen ved de tre høgskolene har til hensikt å bygge alliansen på.

– Vi ønsker å lage en organisasjon som vil utfører de oppgavene en stor institusjon er bedre rustet til å ta på seg enn det tre små institusjoner kan gjøre hver for seg. I tillegg ønsker vi øke samarbeidet mellom fagmiljøene ved de tre høgskolene der det er hensiktsmessig, sier Gammelsæter.

LES MER: Frykter at UH-sektoren i fylket blir filialisert

Studentrekruttering er også noe de tre kan samarbeide om, ifølge Gammelsæter.

– Vi kan markedsføre oss som en merkevare og allianse, sier han.

Alliansen vil kunne skilte med fem doktorgradsprogram – tre på Lillehammer, en i Molde og en på deling mellom Molde og Volda.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å ta med seg flere UH-institusjoner i alliansen, svarer Gammelsæter slik:

– Alliansen er ikke nødvendigvis avvisende til institusjoner som er i samme situasjon som oss og viser interesse for å bli en del av alliansen.

LES MER: Utvikling eller avvikling av høgskulane våre?