Studentansvarlig Svein-Egil Jørgensen (t.v.) i Econa sammen med Molde-studentene Heidi Sjulstad, Robin Lange og Julie Tverfjell. Foto: Arild J. Waagbø

Starter Econa-gruppe for økonomistudentene

Studentene Robin Lange, Heidi Sjulstad og Julie Tverfjell står i spissen for å etablere en Econa-studentgruppe på Molde Campus.

I går var studentansvarlig Svein-Egil Jørgensen i fagforeningen Econa – som er tilsluttet Akademikerne – i Molde for å orientere om hva fagforeningen har å tilby studentene.

– Vi gjør overgangen til arbeidslivet lettere, blant annet ved å levere lønnsstatistikk, korrekturlese CV-er og søknader og ved å kvalitetssikre arbeidskontrakter, sier Jørgensen.

Han opplyser at Econa fra før har tolv studentgrupper i Norge og én i Danmark (Copenhagen Business School).

Robin Lange – andreårsstudent på bachelorstudiet i regnskap og revisjon – sier at det ble holdt stiftelsesmøte for den nye studentgruppen 9. april. Lange er styreleder og har med seg Heidi Sjulstad (regnskap og revisjon) og Julie Tverfjell (økonomi og administrasjon) i styret.

– Grunnen til at vi danner gruppen er at vi ønsker å styrke den faglige aktiviteten inn mot økonomistudentene, ikke ulikt måten Logistikkforum retter seg mot logistikkstudenter. Mikroøkonomi, makroøkonomi og bedriftsøkonomi er tunge fagområder som vi vurderer å holde egne crashkurs i. Dette skal vi snakke med faglærere her i Molde om. Videre er det aktuelt for oss å arrangere Excel-kurs, sier Lange.

I følge Jørgensen er det allerede en 15-20 studentmedlemmer i Econa som studerer ved HiMolde. Disse har tatt med seg medlemsskapet fra andre universiteter eller vitenskaplige høyskoler.

Mange studenter møtte opp for å høre Svein-Egil Jørgensen i Econa orientere om fagforeningen og den nystartet studentgruppa på Molde Campus. Foto: Arild J. Waagbø