Førsteamanuensis Lise Lillebrygfjeld Halse. Foto: Arild J. Waagbø

Får 25,6 mill. til å øke konkurransekraften

HiMolde og NTNU vant fram med  forskningsprosjektet «Manufacturing Network 4.0» i Forskningsrådets BIA-program.

Spesialrådgiver Sven Samuelsen i Forskningsrådet opplyser at det var sterk konkurranse om tildeling av midler fra BIA-programmet (Brukerstyrt innovasjonsarena).

– Opprinnelig var det 125 søknadsskisser til programmet. På styremøtet på tirsdag gikk 15 søknader igjennom, sier han.

En av disse søknadene var skrevet av førsteamanuensis Lise L. Halse ved HiMolde i fellesskap med kolleger i Molde og ved NTNU. Og det er hun som skal lede prosjektet som skal gå over fire år og er finansiert med 20 millioner kroner fra Forskningsrådet og 5,6 millioner kroner fra bedrifter og næringsklynger i Møre og Romsdal. I kroner og øre er «Manufacturing Network 4.0» det største forskningsprosjektet som noensinne er ledet av forskermiljøet i Molde.

– Prosjektet handler om å få til innovativ og effektiv produksjon i Norge. Særlig på 90-tallet var outsourcing av produksjon til lavkostland populært, men outsourcing er ikke nødvendigvis en god strategi på lang sikt. Det medfører blant annet fare for at man mister produksjonskompetanse, sier Halse.

Hun opplyser at prosjektet inneholder fire arbeidspakker. De handler om verdikjededesign og lokalisering, om innovasjon i produksjonsnettverk, om framtidens produksjon og om bruk av IKT for å øke effektiviteten.

– Det meste av prosjektmidlene går til å finansiere industrirelevante stipendiatstillinger –  to i Molde og to i Trondheim, med også Sintef og Møreforsking er med i prosjktet. Bedriftene som har skrevet intensjonsavtaler om å delta i prosjektet er Ekornes, Kleven, Brunvoll, NOV og Pipelife, samt næringsklyngene Norwegian Rooms og iKuben. Initiativet til prosjektet kom opprinnelig fra iKuben, sier Halse.

Hun syns det er veldig positivt at bedriftene som er med ser at det er nødvendig å investere i framtida og konkurransedyktighet i dagens økonomisk utfordrende situasjon.

– For moldemiljøet er det selvsagt en fjær i hatten å få lede et så stort prosjekt, og så er samarbeidet mellom Molde og Trondheim viktig. Bedriftene og klyngene som er med kommer fra Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre, så her er det forbrødring i fylket og samarbeid mellom akademia og næringsliv, sier Halse.

Les mer om BIA-programmet på Forskningsrådets nettside.

Sven Samuelsen i Forskningsrådet karakteriserer HiMolde/NTNU-prosjektet som «en spennede sak».

– Det er skjer mye ute i verden på produksjon, så prosjektet er sånn sett veldig aktuelt. Her er det bedriftenes behov – dedikerte bedrifter som vil tette kompetansehull – som er i førersetet.  Prosjektet er en god mulighet til å rigge seg til for å være attraktiv i EUs rammeprogram Horizon 2020, og vil være nyttig i både regional og nasjonal sammenheng, sier Samulsen.

Han legger til at en meget velformulert søknad og en spennende kominasjon av bedrifter og næringsklynger bidro til at prosjektsøknaden vant fram.

– Bedriftene som er med vil bygge relasjoner og lære av hverandre på tvers av bransjetilhørighet, sier Samuelsen.

4 kommentarer til “Får 25,6 mill. til å øke konkurransekraften”

  1. Fantastisk innsats Lise, og øvrige prosjekt-makere i Molde og Trondheim. La oss virkelig håpe vi får utnyttet slike finansielle ressurser både effektivt og kreativt – LYKKE TIL!

  2. Dette er skikkelig imponerende – med DEN konkurransen (kun 15 av 125 gikk gjennom!) Gratulerer så mye!

  3. Takk Harald og Kjetil! Viktig å presisere at dette er en milepæl som ikke hadde vært mulig uten gode kolleger spesielt ved NTNU, men også HiMolde, Møreforsking Molde og iKuben, samt bedrifter i Møre og Romsdal som ser verdien av dette løftet.

Det er stengt for kommentarer.