Sissel Anne Waagbø er studiesjef ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Her er HiMoldes nye skoleregler

Heretter skal studenter ved HiMolde oppgi kandidatnummer i stedet for studentnummer når de avlegger eksamen.

Det er en av endringene i Høgskolen i Moldes regelverk som er gjeldende fra 1. august i år. Da trådte den nye  Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk (ekstern lenke til Lovdata) – i kraft.

HiMolde-studenter krevde tidligere i år at skolen tar i bruk kandidatnummer i stedet for studentnummer ved eksamen for å sikre eksamenskandidatene anonymitet i sensurarbeidet. I mai fikk studentene gjennomslag for dette synet da høgskolestyret vedtok den nye forskriften.

LES MER: Vil trynefaktoren til livs

– Tidligere har vi hatt flere forskjellige forskrifter om opptak til master, bachelorgraden og eksamen. Disse er nå erstattet med et mer altomfattende regelverk. Nå vil det være lettere for alle å forholde seg til regler om f.eks. studierett og permisjoner, sier studiesjef Sissel Anne Waagbø ved HiMolde.

Hun opplyser at når karakterene i et fag skal settes på grunnlag av flere delvurderinger, så vil sammenslåingen heretter skje automatisk i det studieadministrative datasystemet.

– Den endringen er også en følge av at vi går over til å bruke kandidatnummer som er unikt for hver eksamen. Sensorene vil ikke lenger kunne koble besvarelsene til et studentnummer, sier Waagbø.

Frem til 2010 var det ingen begrensninger på hvor mange eksamensforsøk studenter ved HiMolde fikk. Dette førte ifølge Waagbø til at enkelte studenter gjorde opptil 10-12 eksamensforsøk i ett enkelt fag.

– Dette ble strammet inn til tre forsøk. Om du stryker tre ganger i ett fag på et profesjonsstudium, så får du dermed ikke fullført studiet. I den nye forskriften åpner vi for at man kan søke seg inn på studiet og begynne helt på nytt på profesjonsstudiet tre år etter siste eksamensforsøk. Tidligere var alternativet for disse studentene å søke seg inn på de samme profesjonsstudiene ved en annen institusjon. Årsaken til endringen er at det virker urimelig å stenge noen ute fra et studium for alltid på grunn av stryk. Noen er unge og uerfarne når de begynner å studere, sier Waagbø.

I forskriften er det også kommet et nytt krav om at masterstudenter skal ha veiledning før masteroppgaven leveres til sensur.

– Masterstudentene skal vise for veileder at de er i en arbeidsprosess. Det vil forhindre at studentene leverer inn masteroppgaver som andre har skrevet for dem, sier Waagbø.