Per Bjarte Solibakke, professor i bedriftsøkonomi/finansiell økonomi ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Solibakke kallet til professorat i Ålesund

Etter 22 år ved HiMolde er økonomiprofessor Per Bjarte Solibakke (57) blitt kallet til professorat i Ålesund. Han er én av tre som HiÅlesund har rekruttert på den måten i det siste.

Per Bjarte Solibakke, professor i bedriftsøkonomi/finansiell økonomi ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø
Per Bjarte Solibakke, professor i bedriftsøkonomi/finansiell økonomi ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

– Høgskolen har vært en hyggelig og fin arbeidsplass, med gode kolleger. Jeg har ingenting å klage på, sier Solibakke, som fra nyttår slipper å jobbpendle fra Sunnmøre til Romsdal.

Da begynner han som professor ved Høgskolen i Ålesund, samtidig som høgskolen fusjonerer med NTNU.

Nordfjordingen – som har kone fra Ålesund og har bodd på Hatlane i Ålesund siden 1991 – ble rekruttert til å jobbe i Molde av daværende fylkesskolesjef Andreas Bachmann. Før den tid var han blant annet førsteamanuensis ved Trondheim økonomiske høgskole og ble ganske raskt – i 1993 – plukket opp av direktør Kjell Bugge og rektor Martin Risnes ved Høgskolen i Molde.

De siste årene har Solibakke vært sentral i arbeidet med å få på plasse en siviløkonom-utdanning i Molde. De første studentene tok fatt på denne masterutdanningen i 2014.

– Masteren er oppe og står, så nå må høgskolen bare kjøre på. Molde er en av i alt elleve utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr dette nå. Økonomi og administrasjon har alltid vært essensielt for Høgskolen i Molde helt fra starten som distriktshøgskole i 1969. Det er en utdanning som er rimelig å tilby, så det er god økonomi i det. I tillegg øker etterspørselen etter denne utdanningen, sier Solibakke.

En Solibakke blir imidlertid igjen på Molde campus, nemlig Per Bjartes datter Gerd Anne. Hun er på tredje og siste år av en bachelorutdanning i økonomi og administrasjon, og skal etter planen fortsette på masterutdanningen.

I universitets- og høyskoleloven heter det i en unntaksbestemmelse at  «Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik ansettelse kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette.» Det er dette som omtales som kallelse eller kalling.

På de to siste styremøtene ved Høgskolen i Ålesund har kalling blitt benyttet i tre ansettelsessaker. Den ene gjelder Solibakke, mens det også er blitt benyttet kalling for en førsteamanuensis i skipsdesign og en professor i geoteknikk.

Rektor og styreleder Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund skrev torsdag i en epost at hun ikke har tid til å bli intervjuet om kallingene til HiÅlesund den siste tiden, men tilføyde dette:

«I de tilfellene hvor  HiÅ har benyttet kallelse, har styret vurdert det som nødvendig. Begrunnelsen har vært problemer med å rekruttere kvalifisert personell innenfor disse stillingene/fagområdene gjennom ordinære prosesser. Innenfor Sollibakkes fagområde har vi over tid hatt store problemer med å rekruttere kvalifisert personell på høyt akademisk nivå.»

Dekan Oskar Solenes på Avdeling ØIS ved HiMolde sier at professoratet Solibakke forlater vil bli utlyst på vanlig vis.

– Vi har ikke lyst ut en slik stilling her i min tid, så jeg vet ikke hvordan markedet er. Vi vil først rette oss mot det skandinaviske kandidater, så får vi eventuelt gå ut internasjonalt, sier Solenes.

Solenes sier at han gjerne skulle ha beholdt Solibakke, men at han har stor forståelse for at Solibakke etter 22 år med jobbpendling vil arbeide i kommunen der han bor.

– Hva syns du om at Høgskolen i Ålesund bruker kalling til å hente inn en professor fra Molde?

– Jeg ble litt overrasket da jeg så det, men de er i sin fulle rett til å gjøre det. Det er trolig en strategisk ansettelse. De styrker seg internt før de går inn i NTNU, sier Solenes.