Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), her fotografert da han talte på Transport & logistikk 2015 i forrige uke, mener at Møreaksen har gode sjanser for å komme inn på den nye nasjonale transportplanen. Foto: Arild J. Waagbø

Ny NTP: – Møreaksen ligger godt an

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) mener at Møreaksen har gode muligheter til å komme inn på ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2018-2029.

– Det skal ikke besluttes nå. Dette ligger i fagetatene og Vegvesenet skal kunne ha en fornuftig prosess, men Møreaksen ligger godt an. Det løftes opp som et prosjekt der planleggingen er kommet langt, sier Solvik-Olsen til Panorama.

Han sier regjeringen vil bygge en bedre og fergefri E39 så fort den kan.

– Bevilgningene til vei er økt, men vi må ha byggeplaner, sier Solvik-Olsen.

Han mener at Møreaksen vil bidra til å gjøre molderegionen og ålesundregionen til én mer attraktiv region.

– Dette handler om reisetid til jobber og om at også ektefellen din skal ha jobb. I sommer reiste jeg blant annet fra Molde til Ålesund, og det er ikke tvil om at det er naturskjønne omgivelser. Men skal du kjøre fram og tilbake mange ganger i uka, så blir det kjedelig, sier Solvik-Olsen.

Les mer om prosjektet på Møreaksens hjemmeside.  Prisanslaget på hele prosjektet er nå 16 milliarder kroner, med et slingringsmonn på 25 prosent opp og ned.

Jan Fredrik Lund – leder av programstyret for Nasjonal transportplan – orienterte nylig på Transport & logistikk-konferansen om fremdriften i arbeidet med planen for 2018-2029. Planen skal behandles politisk vinteren/våren 2017.

Se presentasjon Lund holdt på konferansens hjemmeside

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) talte for en svært lydhør forsamling på Transport & logistikk 2015 på Gardermoen. Foto: Arild J. Waagbø
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) talte for en svært lydhør forsamling på Transport & logistikk 2015 på Gardermoen. Foto: Arild J. Waagbø