Frode Løbersli. Foto: Arild J. Waagbø

Ole Brumm, fakkeltog og Høgskolen i Molde

Jeg er glad for å starte en debatt om hvordan Høgskolen i Molde og dens ansatte opptrer i samfunnsdebatten. 

Av FRODE LØBERSLI, Panorama-leser

Før jeg kommer til mitt poeng med dette innlegget er det viktig å presisere følgende:

  1. Jeg vil gå i fakkeltog for retten til alle ansatte på Høgskolen i Molde, i akademia eller i en hvilken som helst arbeidsplass å skrive partsinnlegg i hvilken som helst sak under sitt eget navn. Jeg er 100% enig i rektors tilnærming omkring dette. Jeg reagerer ikke på høgskoleansattes publiserte leserinnlegg i pressen uten tittel og institusjonstilknytting.  Innleggene det her er snakk om er mer eller mindre faglig basert partsinnlegg for plasseringen av fellessykehuset.  Slike ensidige partsinnlegg skal ikke underskrives med tittel og institusjonstilhørighet, noe som med få unntak er fulgt.
  2. Jeg vil også gå i fakkeltog for at pressen skal få sette på trykk det de måtte ønske, dette gjelder selvsagt også Panorama.

LES MER: Ole Brumm i fakkeltog?

Mitt anliggende er hvor KLOKT det er av Panorama å publisere polemiske partsinnlegg fra høgskoleansatte om sykehusstriden.  Redaktøren burde si at dette innlegget hører hjemme i den ordinære pressen. Vi skal selvsagt ikke kneble noen meninger.  Panorama er finansiert av skattebetalerne og bør være inkluderende for alle studenter.  Høgskolen bør være et «fristed» for denne type partsinnlegg i en betent strid.

Høgskolen i Molde har gjennom årene fremstått som en institusjon med et godt og åpent studiemiljø med nærhet mellom ansatte, studenter og næringsliv.  «Høgskolen i Molde» har blitt en god merkevare.   Høgskolemiljøet bør derfor diskutere hvordan bevare denne gode merkevaren gjennom en betent konflikt.

I et «merkevareperspektiv» er det ikke klokt å trykke denne type leserinnlegg av høgskoleansatte i Panorama.  Innleggene bidrar kun til å skape strid og avstand mellom ansatte, studenter og næringslivet utenfor Molde.

Panorama, uansett hva formålsparagrafen sier, vil være tilknyttet merkevaren «Høgskolen i Molde».  Høgskolemiljøet i Molde må opptre klokt og balansert i situasjonen regionene er midt oppe i, hvis ikke er jeg redd for at merkevaren endres til «Høgskolen FOR Molde».

LES MER: Fakler over Panorama, førsteamanuenser og meninger

Høgskolen bør derfor i en situasjon med nedadgående konjunkturer legge vekt på å bli et synlig og konstruktivt lokomotiv for samarbeid og bygging av regionen på Nord-Vestlandet.  Panorama bør av den grunn være for gode til å trykke destruktive leserinnlegg fra ansatte, og overlate publiseringen til Tidens Krav og Romsdals Budstikke.