Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på Elevtinget i 2014. Arkivfoto: Kunnskapsdepartementet (CC BY-NC-SA 2.0)

KD sier nei til den foreslåtte høgskolealliansen

Kunnskapsdepartementet (KD) vender tommelen ned for den foreslåtte høgskolealliansen.

Alliansen vil ikke i tilstrekkelig grad bedre høgskolenes forutsetninger for å foreta nødvendige prioriteringer for å heve kvaliteten på utdanning og forskning, samt for å utvikle fagmiljøene til å spille en enda viktigere rolle i regionene og å møte utfordringer og muligheter som følge av nasjonal og internasjonal utvikling, skriver KD i et brev – signert kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) – til HiMolde, HiVolda og HiLillehammer.

Les hele brevet fra KD her (PDF).

På spørsmål om han er skuffet over svaret, svarer HiMolde-rektor Hallgeir Gammelsæter slik:

– Det hadde vært fint å få støtte til å prøve et alliansesamarbeid, men det er ikke veldig uventet at departementet er negative til en allianse. Da regner vi med at vi får fortsette som selvstendig institusjon, og vi skal fortsatt søke samarbeid med andre. Vi er fremdeles åpne for en allianse, men spørsmålet er hva Volda og Lillehammer vil gjøre.

KD skriver i brevet at alliansemodellen ikke vil løse HiVoldas utfordringer knyttet til skjerpede krav til lærerutdanningen, og mener at lærerutdanningene vil være tjent med et forpliktende samarbeid mellom institusjoner på Vestlandet.

I brevet går det fram at departementet mener at det ikke er nødvendig med  små, autonome institusjoner for å ivareta rollen som regional kompetanseutvikler. KD viser til UiTs Alta campus som et eksempel på at fagtilbudet har hatt en positiv utvikling etter fusjoner der, og viser også til at nye NTNU vil satse på samarbeid med regionale aktører.

Styret ved HiMolde har tidligere besluttet at alternativet til en allianse er at høgskolen fortsatt skal være selvstendig.