Masterstudentene Gina Beate Sørland (t.v.) og Sarah Wembstad i A-070, som de to siste ukene har fungert som «call center». Foto: Arild J. Waagbø

Undersøker risiko i internasjonale verdikjeder

De to siste ukene har master- og bachelorstudenter ved HiMolde ringt rundt til norske bedrifter bedrifter og stilt spørsmål om risiko i bedriftenes verdikjede.

Rom A-070 – noen skritt fra IT-avdelingen – har i de siste to ukene nærmest fungert som et «call center» under operativ ledelse av studentene Sarah Wembstad og Gina Beate Sørland, som begge tar en mastergrad i logistikk.

Et titalls HiMolde-studenter på både bachelor- og mastergradsvnivå ringer rundt til innkjøpsansvarlige i bransjer som fisk, mekanisk industri og bygg, og ber dem svare på en spørreundersøkelse om risiko knyttet til leveranser i  bedriftens internasjonale verdikjede.

– Vi spør blant annet om de har virkemidler til å håndtere situasjoner der de ikke får varene de trenger, sier Sarah Wembstad.

Hun og Sørland skal skriver sin masteroppgave basert på funnene i undersøkelsen, og hun sier at det er nærliggende å sammenligne bransjene for å se om de forholder seg forskjellig til risiko i verdikjeden.

– Vi bør minst få inn over 50 svar. Helst over 100, sier Wembstad.

Studentene som ringer rundt får timelønn for arbeidet.

Det er førsteamanuensis Berit Helgheim som er masterstudentenes veileder. Også professor Svein Bråthen og førsteamanuensis Bjørn Jæger bidrar til prosjektet.

– Det er lærerikt for studentene å være med på et forskningsprosjekt som dette, og de får faktisk faglig innsikt ved å ringe rundt og få svar på spørsmålene i undersøkelsen, sier Helgeim.

LES MER: Fikk søknadsmidler til helselogistikk

Helgheim sier at avbrudd i produksjonen kan få store følger for bedriftene som rammes.

– Mange bedrifter bruker lean-metodikk. Da er det lite slakk i lenka og bedriftene blir mer eksponert for risiko. Med denne undersøkelsen skal vi blant annet forsøke å finne ut hvor de svakeste leddene i lenka er, sier Helgheim.

Hun håper på å få inn over 100 svar på spørreundersøkelsen, noe som kan danne grunnlag for flere vitenskapelige artikler.

– Undersøkelsen skal også gjennomføres i Portugal av forskerkolleger vi samarbeider med der, sier Helgheim.