Styremedlemmene (f.v.) Hilde Aspås (vara), Terje Dyrseth. Hallgeir Gammelsæter (leder) og Harald M. Hjelle på dagens møte i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø

Skal sondere mot NTNU

På formiddagens ekstraordinære møte vedtok styret ved HiMolde at høgskoleledelsen skal sondere «mot mulige fusjonspartnere», noe som i realiteten betyr nye NTNU.

Videre påla styret ledelsen å fortsette dialogen med Kunnskapsdepartementet, samt å involvere ansatte og studenter i å diskutere fusjon eller selvstendighet ved hjelp av f.eks. informasjons- og debattmøter, samt en rådgivende spørreundersøkelse.

Saken er oppdatert med referat fra debatten forut for vedtaket.

Hele vedtaket:

«Høgskolestyret har mottatt meldingen om at kunnskapsministeren ikke støtter planene for en høgskoleallianse. For HiMolde vil det måtte bety at man enten står alene eller inngår i en fusjon. Dette vil være et svært viktig veivalg som styret vil diskutere på den planlagte strategisamlingen 8.-9.mars.

Styret er opptatt av hvordan man kan utvikle kompetansemiljøet i regionen, og hvilket veivalg som best realiserer et godt utdanningstilbud og forskning av høy kvalitet. For styret vil synspunkter fra studenter, ansatte, omgivelser og kunnskapsdepartementet være viktig å ha med seg inn i diskusjonen. Det er også viktig å avdekke hvilket mulighetsrom HiMolde faktisk har.

Styret ber om at ansatte og studenter involveres på en god måte, gjerne ved hjelp av informasjonsmøter, debattmøter og etterfølgende rådgivende spørreundersøkelse.

Styret ber ledelsen fortsette dialogen med KD, og at man i tillegg sonderer mot mulige fusjonspartnere. Dette for å gi høgskolestyret et best mulig beslutningsgrunnlag til strategisamlingen.»

Styrets sekretær, høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, innledet debatten til den eneste saken på dagsorden – struktursaken etter KDs nei til høgskolleallianse – med å si at styret vil ha bedre tid til å diskutere fusjon eller alenegang på strategisamlingen i mars.

– Hva skal vi undersøke og hva skal vi avdekke før strategisamlingen? spurte Langøy, og foreslo blant annet å avvikle paneldebatt på campus om struktursaken og HiMoldes muligheter og veivalg.

– Fingeren i jorda

Styremedlemmene (f.v.) Hilde Aspås (vara), Terje Dyrseth. Hallgeir Gammelsæter (leder) og Harald M. Hjelle på dagens møte i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø
Styremedlemmene (f.v.) Hilde Aspås (vara), Terje Dyrseth. Hallgeir Gammelsæter (leder) og Harald M. Hjelle på dagens møte i høgskolestyret. Foto: Arild J. Waagbø

Styremedlem Terje Dyrseth grep ordet først og erklærte at «det er på tide å stikke fingeren i jorda».

– Vi har holdt på i flere år med dette. Vi må sjekke med NTNU og avdekke hva de mener om dette. Næringslivet er er jo så opptatt av det, og vi skylder dem å undersøke det nærmere, sa Dyrseth.

Dyreseth sa høgskolen ikke brenner broer i forhold til å stå alene ved å gå i dialog med både KD og NTNU. Han støttet også å gjennomføre en rådgivende spørreundersøkelse om saken blant høgskolens ansatte.

Hilde Aspås, varamedlem i styret, sa at det var viktig å sjekke ut mulighetene for fusjon med NTNU, mens styremedlem Berit Brendskag Lied sa at hun er «ganske skeptisk» til at høgskolen fortsatt skal stå alene.

– Større eller mindre kamel

Styremedlem Harald Martin Hjelle fastslo at Lillehammer- og Volda-sporet er dødt.

– Spørsmålet er om vi skal stå alene eller fusjonere med NTNU, for jeg har vanskelig for å se at vi har andre mulige partnere enn NTNU.  Jeg har betydelige betenkeligheter for begge deler. Valget står mellom å svelge en større eller mindre kamel, og jeg merker nå at det er stor usikkerhet i organisasjonen. Mange har tatt Kai Olsens svartmaling av høgskolen veldig tungt, sa Hjelle.

Hjelle sa at man bør vente med å kontakte NTNU til struktursaken er ordentlig klarlagt i både organisasjonen og styret.

– Vi må finne en partner

Styremedlem Arne Jakobsen sa at resultatene i det nylig publiserte Studiebarometeret for 2015 viser at høgskolen kan tjene på å få påfyll i form av en fusjon.

– Jeg heller mer og mer mot at vi må finne en partner, sa Jakobsen.

Solfrid Vatne, prorektor og styremedlem, sa at høgskolen ventelig vil få problemer på grunn av nye kvalitetskriterier for sektoren og viste også til at Studiebarometeret har avdekket at studenttilfredsheten ved HiMolde ikke er god nok. Hun ga støtte til videre dialog med KD og sonderinger overfor NTNU.

Terje Dyrseth var klar på at ledelsen ikke bør vente med å snakke med NTNU:

– Det er ingen vits i å pynte brura om brudgommen ikke vil ha henne. Vi kan få avslag på hvitt papir, men da slipper vi iallfall å jobbe mer med det sporet.

– Og angsten

Han fikk støtte av Berit Brendskag Lied:

– Det er lurt å ta kontakt med NTNU,.

De siste fynord i debatten kom fra Hilde Aspås.

– Vi må se på muligheter ved en fusjon, ikke bare på risiko – og angsten, sa hun.

Høgskoledirektør Langøy la deretter fram er forslag til vedtak. Med en inntatt presisering om at en spørreundersøkelse blant de ansatte skal være være «rådgivende», ble forslaget enstemmig vedtatt.