Førsteamanuensis Harald Martin Hjelle er viserektor for forskning ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J, Waagbø

Ny rekord i antall vitenskapelige publiseringer

Aldri har forskere ved Høgskolen i Molde publisert så mange vitenskapelige arbeider som i 2015. I alt 116 publiseringer ga en økning på 48 prosent fra 2014.

– Dette er veldig gledelig og viser at vi ingen grunn til å skamme oss over forskningsproduksjonen vår, sier førsteamanuensis Harald M. Hjelle, viserektor for forskning ved HiMolde.

2015 ble det første året HiMoldes forskere passerte over 100 publiseringer i løpet av et år. I tidligere historiske toppår – 2011 og 2012 – endte antallet publiseringer for begge årene på 99.

I antall publiseringspoeng – som gir penger i kassa – blir imidlertid 2012 fortsatt stående som det historiske toppåret, om man bruker den gamle poengberegningsmetoden. I toppåret 2012 høstet HiMolde 74,6 publiseringspoeng, mens resultatet for 2015 regnet på gamlemåten er 64,4. I poeng er dette HiMoldes nest beste år gjennom tidene.

LES MER: Stanford-forsker underviser på ny sykepleie-master

Etter den nye beregningsmetoden som ble tatt i bruk i fjor, fikk HiMolde 95,8 publiseringspoeng. Den nye metoden gir større uttelling for samforfatterskap og internasjonalt forskersamarbeid.

– Fra 2014 er økningen vår i publiseringspoeng på 30 prosent etter gammel beregningsmetode og på 90 prosent etter ny. Vi er etter ny metode oppe i 0,82 poeng per FoU-ansatt og på Avdeling for logistikk er resultatet på hele 1,76 poeng per FoU-ansatt, sier Hjelle.

Hjelle tror de gode tallene delvis er et resultat av at HiMolde har satt mer fokus på publisering generelt.

– Vi flagger på hjemmesidene våre at det skjer publiseringer. Det er konstant oppmerksomhet på publisering i møter og utvalgsarbeid. Også i dialogen med forskningsgruppene våre er det stort fokus på publisering, sier Hjelle.

Men han mener også at tallene – etter nye beregningsmetode – viser at HiMoldes forskere samarbeider internasjonalt.

– Den nye metoden staffer i mindre grad sampublisering, og gir 30 prosent påslag for internasjonalt samarbeid. Avdeling HS har med den nye beregningsmetoden en økning på hele 120 prosent i publiseringspoeng i 2015 sammenlignet med 2014-tallene, sier Hjelle.

Én kommentar til “Ny rekord i antall vitenskapelige publiseringer”

  1. Særdeles gode nyheter – her er gratulasjoner på plass til hele institusjonen:)

Det er stengt for kommentarer.