Professor Arild Hervik mener at en beslutning om å gå for fusjon med NTNU vil bli godt mottatt av de unge fagansatte ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Professor Hervik: – De unge vil gripe NTNU-fusjon med entusiasme

– Om høgskolestyret gjør et strategisk vedtak om å fusjonere med NTNU, så vil de unge – de som skal drive høgskolen videre – gripe den beslutningen med entusiasme, sier professor Arild Hervik.

Onsdag klokken 12.30 (utsatt starttidspunkt!) starter debattmøtet om struktursaken på Molde campus. I panelet sitter Hallgeir Gammelsæter, Eivind Tronsli, Hans Petter Iversen, Lise Lillebrygfjeld Halse, Kai A. Olsen og Liv Bachmann. Dette møtet og denne debatten vil professor Arild Hervik ikke gå glipp av.

Han er imidlertid bekymret for at møtelokalet B-137 kan bli i minste laget.

Professor Arild Hervik mener at en beslutning om å gå for fusjon med NTNU vil bli godt mottatt av de unge fagansatte ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø
Professor Arild Hervik mener at en beslutning om å gå for fusjon med NTNU vil bli godt mottatt av de unge fagansatte ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø

Før Herviks helse ble alvorlig svekket høsten 2014, lanserte han Norges Handelshøyskole (NHH) som fusjonspartner for HiMolde.

– Det var et soloutspill, en prøveballong. Jeg prøvde å selge det inn. Men jeg tviler for det første på at våre eiere vil at høgskolen skal splittes, og for det andre er jeg er veldig usikker på om NHH er interessert i å ha to campuser. Jeg er usikker på om NHH er interessert i å fusjonere med noen i det hele tatt. Det kan finnes de som mener at Høgskolen i Molde er i samme klasse som Handelshøyskolen eller Idrettshøgskolen, men det kan ikke sammenlignes, sier Hervik.

DEBATT: Hva skulle du der, Hallgeir?

Han mener at høgskolen er tjent med å stå sammen, på tross av at han har nå ser tilløp til splittelse i den lokale strukturdebatten.

– Helsefagutdanningene har prioriterte oppgaver i forhold til et arbeidsmarked der kompetansekravene øker. Det er en viktig stolpe for for høgskolen. Samhold, mellom det som historisk var DH og Sykepleieskolen, vil gjøre oss sterkere. Vi har fått litt mer felles kultur. Avdeling HS er i større grad blitt en del av den akademiske verden, mens resten av høgskolen er blitt farget av den mer praktiske og arbeidsrettede tilnærmingen helsefagene bringer med seg, sier Hervik.

Professor Arild Hervik på sitt nye hjemmekontor på Glomstua omsorgssenter i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Professor Arild Hervik på sitt nye hjemmekontor på Glomstua omsorgssenter i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Hervik karakteriserer NTNU-alternativet som «interessant».

– Jeg er ikke redd for en beslutning om å la høgskolen gå inn i NTNU. Det vil blant annet nøytralisere fordelen HiÅlesund har fått ved å gjøre det. Logistikkfaget er større ved NTNU enn ved NHH. Alt hos oss blir så smått i NTNU-sammenheng, så det er ikke farlig at vi ikke blir synlig i et bestemt fakultet. Innenfor NTNU vil vi få videreutviklet helsefagene, og logistikkfaget er også godt befestet der. Om høgskolestyret gjør et strategisk vedtak om å fusjonere med NTNU, så vil de unge – de som skal drive høgskolen videre – gripe den beslutningen med entusiasme. Men NTNU har gapt over så mye allerede, så spørsmålet er om de – med tre nye campuser – vil gape over mer, sier Hervik.

Han sier at det også kan være aktuelt for HiMolde å henge seg på en eventuell fusjon av høgskoler på Vestlandet, selv om det spesielt vil være lærer- og sykepleieutdanningene som drar nytte av en vestlandsfusjon.

– Det er også et alternativ å stå alene, men det er utfordrende. Høgskolen vil bli sårbar, særlig i forhold til kvalitetskriterier og finansiering. Vi klarer ikke å levere fem doktorgradskandidater per år på logistikk og helsefag. Det vil fortt kunne bli stilt spørsmål ved om kvaliteten på doktorgradsutdanningene våre er god nok. Vi er sårbare, sier Hervik.