Førsteamanuensis Harald Martin Hjelle er viserektor for forskning ved Høgskolen i Molde. Foto: Arild J, Waagbø

I norgestoppen på forskningvekst og fullførte mastergrader

Sterk økning i forskningsproduksjonen ved HiMolde i fjor, og høgskolen leverer fortsatt en høy gjennomføringsgrad på masterstudier.

Det går fram av Tilstandsrapport for høyere utdanning 2016 som Kunnskapsdepartementet offentliggjorde i dag.

HiMolde hadde med en prosentvis økning på 32,9 prosent i publiseringspoeng knyttet til forskning fra 2014 til 2015 relativt sett den tredje største veksten i publiseringspoeng i landet.

På dette parameteret ble HiMolde bare slått av to private høgskoler: den kristne NLA Høgskolen (44,1%) og Dronning Mauds Minne Høgskole (41,2%).

LES MER: Ny rekord i antall vitenskapelige publiseringer

Den sterke veksten i vitenskapelig publisering tok HiMolde til topps av alle landets universiteter, statlige vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler med en økning i publiseringspoeng per fagansatt  på 24,84 prosent fra 2014 til 2015.

I rene tall – 0,84 publiseringspoeng per fagansatt i 2015 – leverer HiMolde mer forskning per betalt hode enn samtlige av landets statlige høgskoler. I klassen for vitenskapelige høgskoler må HiMolde se seg slått av Norges Handelshøyskole (0,97) og Norges idrettshøgskole (2,15), men molderforskernes prestasjon i fjor overgår Nord Universitet (0,58) og er ikke langt unna Universitetet i Stavanger (0,95) og Universitetet i Tromsø (0,97). Private handelshøyskolen BIs forskere produserte til sammenligning 0,72 publiseringspoeng per fagansatt i fjor.

Men hva produserte studentene ved HiMolde?

I form av studiepoengproduksjon per registrerte student i høstsemesteret i 2015 leverte studentene i Molde 49,6 studiepoeng samme år, noe som er høyere enn det nasjonale snittet på 45,4.

Studieprogresjonen for HiMoldes bachelorstudenter er såvidt dårligere enn for landets statlige vitenskapelige høgskoler og statlige høgskoler. Våren 2015 hadde 52,5 prosent av HiMolde-studentene fullført bachelorgradsutdanning de begynte på høsten 2012. For statlige vitenskapelige høgskoler var tilsvarende prosenttall 54,5, mens det for statlige høgskoler var 53,2 prosent. Universitetens snitt våren 2015 for gjennomføring på bachelorutdanninger på normert tid var 39,7 prosent.

Poengsnittet for studenter som ble tatt opp til studier i 2015 var på landsbasis 41,7 poeng. Studentene som ble tatt opp ved HiMolde hadde det laveste snittet i landet (37,2 poeng), mens Norges handelshøyskole (NHH) hadde det høyeste snittet (51,0 poeng).

LES MER: Mener for mange HiMolde-studenter er faglig svake

På masternivå er HiMolde i norgestoppen. NHH er best i landet (utenom kunsthøgskolene i Oslo og Bergen) med en gjennomføringsgrad på 74 prosent i 2015 for studenter som ga seg i kast med en to-årig masterutdanning på fulltid høsten 2013.

Ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (nest best)var den tilsvarende gjennomføringsgraden på 70,6 prosent, mens den ved HiMolde (tredje best) var på 69,9 prosent.

Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen leverte i fjor en mastergradsgjennomføring på 80 prosent og mer, mens gjennomsnittet for landet som helhet var 39,7 prosent.