Christopher Valstad (f.v.), Helge Andreas Grebstad Sætre, Martin Fjærestad Dalseth, Ola Kristofer Hjeltnes og Knut Hofgaard Eikre er det nye styret for Studenttinget i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Studenttinget etterlyser studenter fra Avdeling HS

Det påtroppende styret i Studenttinget ber studenter fra Avdeling HS melde seg til tjeneste, og varsler at struktursaken får topp prioritet i kommende studieår.

Onsdag i forrige uke valgte Studenttinget i Molde et nytt styre som overtar roret fra 1. august i år. Selve Studenttinget er i år ikke valgt. Det skyldes, ifølge det påtoppende styret, at det var for få studenter som hadde meldt seg som kandidater til tinget. Det var derfor ikke motkandidater til noen av kandidatene. Faktisk var det i det hele tatt for få kandidater til å fylle Studenttinget med medlemmer.

– Vi må jobbe med å bli mer synlige og sørge for at Studenttinget er et resultat av skikkelig gjennomførte valg. Vi skal se på hva som er gjort tidligere og bygge organisasjonen opp i året som kommer, sier påtroppende styreleder Knut Hofgaard Eikre.

LES MER: Vil øke aktiviteten i Studenttinget

Per i dag mangler Studenttinget hele fem av 20 medlemmer. Bare Avdeling for logistikk er fulltallig representert med sju medlemmer. Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap mangler én student på å være representert med åtte medlemmer, mens Avdeling for helse- og sosialfag mangler hele fire studenter på å være representert med fem medlemmer.

– Vi er veldig interessert i å få inn flere representanter fra HS, og i å øke kvinnerepresetasjonen i Studenttinget. Kvinnelige studenter bes melde seg, sier Eikre.

Christopher Valstad (f.v.), Helge Andreas Grebstad Sætre, Martin Fjærestad Dalseth, Ola Kristofer Hjeltnes og Knut Hofgaard Eikre er det nye styret for Studenttinget i Molde. Foto: Arild J. Waagbø
Christopher Valstad (f.v.), Helge Andreas Grebstad Sætre, Martin Fjærestad Dalseth, Ola Kristofer Hjeltnes og Knut Hofgaard Eikre er det nye styret for Studenttinget i Molde. Foto: Arild J. Waagbø

Her er Studentting-styret fra 1. august:

Leder Knut Hofgaard Eikre (22) fra Halden fullfører i vår en bachelorutdanning i juss og administrasjon. Til høsten vurderer han å ta en mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse, evt. emnestudier.

Nestleder Christopher Valstad (24) fra Jessheim er straks halvveis ferdig med en to-årig mastergrad i logistikk.

Fagpolitisk ansvarlig Helge Andreas Grebstad Sætre (23) fra Ålesund tar en bachelorgrad i logistikk. Han starter på andreåret til høsten.

LES MER: Mikkel Eine Furuset fortsetter i høgskolestyret

Økonomiansvarlig Martin Fjærestad Dalseth (23) fra Indre Arna er snart ferdig med det andre året av bachelorgradsstudiet i regnskap og revisjon.

Informasjonsansvarlig Ola Kristofer Hjeltnes (21) fra Tønsberg har i vårt gjort unna de to første årene på bachelorprogrammet i økonomi og adkomistrasjon.

De fem mener at Høgskolen i Moldes posisjon i det nye landskapet i UH-sektoren – kjent som struktursaken – blir en av Studenttingets aller viktigste saker neste studieår. Høgskolestyret vil i desember blir forelagt en ekstern utredning av konsekvenser knyttet til fortsatt selvstendighet og eventuelle fusjoner, og særlig knyttet til en fusjon med NTNU.

LES MER: Eksterne i HiMolde-styret nedstemt

– Vi syns det er viktig at studentene får god informasjon om struktursaken, og via Studenttinget kan studentene spille inn sin mening om saken til studentrepresentantene i høgskolestyret, sier Eikre.

De nye studentrepresentanene i høgskolestyret er Agnes Louise Jensvoll og Mikkel Eine Furuset.