NTNUs Øyvind Helgesen - leder i styringsgruppa for Fjordkonferansen - premierte onsdag arrangørene ved Høgskolen i Sogn og Fjordane med blomster for innsatsen. Foto: Arild J. Waagbø

84 dager til deadline for Fjordantologien

LOEN (Panorama): 15. september er det deadline for vitenskapelige arbeider som er aktuelle for Fjordantologien 2016. En rekke HiMolde-forskere presenterte prosjekter i Loen denne uka.

Mandag til onsdag ble den fjerde Fjordkonferansen i rekken avviklet på Hotel Alexandra i Loen. Konferansen er et lavterskeltilbud for forskere i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og har til hensikt å øke den akademiske kompetansen i regionen.

HiMoldes Frank Robert Lien presenterte et prosjekt som undersøker hvordan vestlige styringsmekanismer virker i skoler i Tanzania. Foto: Arild J. Waagbø
HiMoldes Frank Robert Lien presenterte et prosjekt som undersøker hvordan vestlige styringsmekanismer virker i skoler i Tanzania. Foto: Arild J. Waagbø

I år – da temaet var «Immateriell kapital» – deltok nær 100 forskere på konferansen, hvorav et titalls forskere fra HiMolde i nord og to fra Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling i Klepp kommune i sør. Forskerne presenterte sine prosjekter på fem-seks parallelle sesjoner over de to dagene av konferansen. Ferske forskere får tilbakemeldinger fra ringrever i faget, men også rutinerte forskere ser sitt snitt – og er velkommen – til å presentere forskningsideer på konferansen.

LES MER: Priset forskning om entreprenørskapslyst

Professor Solfrid Vatne presenterte temaet for neste års konferanse. Foto: Arild J. Waagbø
Professor Solfrid Vatne presenterte temaet for neste års konferanse. Foto: Arild J. Waagbø

De som f.eks. var til stede på samme sesjoner som HiMoldes rektor – professor Hallgeir Gammelsæter – kunne raskt konstatere at hans rutine i vitenskapelig publisering er et nyttig verktøy for mindre erfarne forskere. Gammelsæter ble forøvrig nylig kåret til beste fagfellevurderer på en internasjonal konferanse.

LES MER: HiVolda-rektor Roppen blogger om Fjordkonferansen

Onsdag morgen presenterte HiMolde-professor Solfrid Vatne temaet for neste års Fjordkonferanse: «Det regionale i det internasjonale».

Konferansen i 2017 skal som vanlig holdes i Loen, men HiMolde overtar nå stafettpinnen som arrangør fra Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Turid Aarseth (t.v.) og Lisa Hansson - begge ved HiMolde - har undersøkt hvordan forskjellige måter å organisere asylmottak på virker inn i kommunene. Foto: Arild J. Waagbø
Turid Aarseth (t.v.) og Lisa Hansson – begge ved HiMolde – har undersøkt hvordan forskjellige måter å organisere asylmottak på virker inn i kommunene. Foto: Arild J. Waagbø
Møreforsking og HiVoldas Lars Julius Halvorsen presenterte en undersøkelse av kirkegangens betydning for integrering av polske arbeidsinnvandrere. Foto: Arild J. Waagbø
Møreforsking og HiVoldas Lars Julius Halvorsen presenterte en undersøkelse av kirkegangens betydning for integrering av polske arbeidsinnvandrere. Foto: Arild J. Waagbø
Anne Botslangen (HiMolde) om pasientbegrep som inntak for forståelse av brukermedvirkning. Foto: Arild J. Waagbø
Anne Botslangen (HiMolde) om pasientbegrep som inntak for forståelse av brukermedvirkning. Foto: Arild J. Waagbø
Oddmund Hoel (HiSF) om fylkesbåtene som forbilde. Foto: Arild J. Waagbø
Oddmund Hoel (HiSF) om fylkesbåtene som forbilde. Foto: Arild J. Waagbø
Lisa Hansson (HiMolde) presenterte en undersøkelse av offentlige anskaffelser med sosiale krav. Foto: Arild J. Waagbø
Lisa Hansson (HiMolde) presenterte en undersøkelse av offentlige anskaffelser med sosiale krav. Foto: Arild J. Waagbø
HiSFs Hege Roll-Hansen ga til gode et velformulert kulturhistorisk blikk på uviklingen på Nord-Vestlandet siste 50 år. Foto: Arild J. Waagbø
HiSFs Hege Roll-Hansen ga til gode et velformulert kulturhistorisk blikk på uviklingen på Nord-Vestlandet siste 50 år. Foto: Arild J. Waagbø
John Roger Andersen presenterte et prosjekt han har sammen med HiSF-kollega Øyvind Glosvik om helse som sosial kapital. Foto: Arild J. Waagbø
John Roger Andersen presenterte et prosjekt han har sammen med HiSF-kollega Øyvind Glosvik om helse som sosial kapital. Foto: Arild J. Waagbø
HiMoldes Inger Helen Solheim presenterte et prosjekt om kropp som indre og ytre prosjekt. Foto: Arild J. Waagbø
HiMoldes Inger Helen Solheim presenterte et prosjekt om kropp som indre og ytre prosjekt. Foto: Arild J. Waagbø
HiMoldes Olav Hauge presenterte sitt arbeid om vegprising som virkemiddel mot køkjøring. Her med Arezoo Soltani (HiSF) til venstre. Foto: Arild J. Waagbø
HiMoldes Olav Hauge presenterte sitt arbeid om vegprising som virkemiddel mot køkjøring. Her med Arezoo Soltani (HiSF) til venstre. Foto: Arild J. Waagbø
Kai Olsen, informatikkprofessor ved HiMolde, presenterte arbeidet han har gjort med rørleggerkjeden Varme & Bad. Teknologien er tatt i bruk av 25 bedrifter og cirka 200 rørleggere så langt, og ved bruk av arbeidslister på smarttelefoner registrerer rørleggerne alle oppgavene de utfører. Etter planen skal 100 nye bedrifter ta teknologien i bruk i løpet av året. Foto: Arild J. Waagbø
Kai Olsen, informatikkprofessor ved HiMolde, presenterte arbeidet han har gjort med rørleggerkjeden Varme & Bad. Teknologien er tatt i bruk av 25 bedrifter og cirka 200 rørleggere så langt, og ved bruk av arbeidslister på smarttelefoner registrerer rørleggerne alle oppgavene de utfører. Etter planen skal 100 nye bedrifter ta teknologien i bruk i løpet av året. Foto: Arild J. Waagbø
HiMoldes Erlend Vik presenterte en scoping review på forskningen som er gjort på samhandlingsreformen i helsesektoren. Foto: Arild J. Waagbø
HiMoldes Erlend Vik presenterte en scoping review på forskningen som er gjort på samhandlingsreformen i helsesektoren. Foto: Arild J. Waagbø